Malmö stad bäst på intern kommunikation

Malmö stad är bäst på att sprida viktig information till sina medarbetare. Kommunen tog hem segern i Nordisk Kommunikations undersökning Intern Kommunikation 2009.

– Kommunikationen har inget egenvärde, säger Helene Persson, men det är ett oerhört värdefullt smörjmedel för att verksamheten ska fungera – och för att medarbetarna ska kunna arbeta effektivt och känna sig delaktiga, säger Helene Persson, ansvarig för att utveckla kommunens kommunikation.

Totalt medverkade 39 organisationer, som undersöktes enligt en standardiserad benchmarkingmetod. Sedan Malmö stad medverkade 2007 har fler informatörer med högskoleutbildning anställts och intresset bland cheferna har ökat.

– De senaste åren har vi jobbat hårt för att öka medvetenheten hos våra chefer om hur viktig intern kommunikation är, säger Gunilla Konradsson-Mortin, tillförordnad informationsdirektör.

De deltagande organisationerna fick själva välja att medverka och fick betala för att delta i undersökningen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.