Mer brukarperspektiv i Malmö

Malmö stad har fått en ny LSS-plan (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Personalen kommer att spela en avgörande roll för kvaliteten.

Tanken med den nya planen är att utveckla och kvalitetssäkra LSS-verksamheten och att det är personerna som tar emot kommunens stöd och service som ska styra hur insatserna formas. För att lyckas med detta ska Malmös olika LSS-verksamheter samverka och utvecklas tillsammans. Alla berörda medarbetare kommer att få information och utbildning.

– Personalen spelar en avgörande roll för kvaliteten inom LSS, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh, socialkommunalråd (s). Det finns lång och värdefull arbetslivserfarenhet bland många medarbetare som ska tas tillvara men vi måste fortsätta med kompetenshöjande insatser och bemötande och den enskildes rätt måste stå i centrum.

För att kvalitetssäkra verksamheterna kommer stadskontoret att göra en kvalitetsuppföljning där brukarna får ge sin bild av hur de upplever vardagen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.