Management by Loving – en vinnande ledarfilosofi

Angeles Bermudez-Svankvist lyckades på kort tid vända en hierarkisk tandvårdklinik präglad av slitningar och konflikter till att bli en framgångsrik och positiv arbetsplats. Hennes ledarskap belönades 1999 med utmärkelsen Årets chef.

Angeles Bermudez-Svankvist äntrar scenen på Vinnande Ledarskap och börjar med att berätta att hennes pappa är flamencodansare i Spanien och hennes mamma svensk byråkrat. Hennes farmor var analfabet, men själv kunde Angeles Bermudez-Svankvist utbilda sig till tandläkare i ett land där bussen alltid kommer i tid och maten i skolan är gratis.

– Bakgrunden är viktig för att förstå vem man är. Har vi glömt det där lilla, det som formar oss som människor, undrar hon och uppmanar alla att göra det till en strävan att lära känna sig själv.

Hon förklarar att hon i sitt ledarskap strävar efter att framhålla individen, att se människan. Hennes dröm är en arbetsplats där alla får visa vad de kan och bli bra på det som passar dem. Sin ledarskapsfilosofi samanfattar hon i uttrycket ”Management by Loving”, som hon helt fräckt snott från Jan Carlzon. Ett sådant ledarskap karaktäriseras av kärleksfullhet, respekt och trygghet.

– Medarbetarna är det viktigaste jag har, de är hårdvaran i organisationen. Jag vill att de alla känner att de är trygga och kan klara av allt, vad som än händer, säger hon.

Chef, ledare och manager

Angeles Bermudez-Svankvist ser tre olika delar i begreppet ledarskap: chef, ledare och manager. Chef är en titel som man fått och som också innebär att man har en viss lön för att kunna ta de obehagliga besluten. Ledare är någon som är utvald av en grupp. Att vara ledare är ingenting som man har medfött, poängterar hon. Förmågan att vara en god ledare är något som man kan utveckla och något som också bör vara i ständig förändring. Managern är slutligen den som leder och driver organisationen eller företaget. Det är managern som ser organisationen och människorna i den och hur de kan utvecklas.

– Men framför allt innebär ledarskapet att vara äkta, betonar hon.

Hela människan

När Angeles Bermudez-Svankvist börjde som chefstandläkare på tandvårdskliniken i Björkhagen i Uppsala län var det en organisation på nedgång. Hennes uppgift blev att vända de negativa tongångarna och det ekonomiska läget som pressade organisationen. För att få bukt med ekonomin var hon tvungen att börja med att säga upp personal, men så småningom fick hon verksamheten att snurra. Idag har de till och med utökat sin verksamhet med en filial i Skarpnäck.

Hon berättar att hon egentligen inte visste vad som väntade henne som chef. Att ledarskap inte bara innebär att fatta de tunga besluten och leda de anställda i arbetslivet utan också att se det som finns utanför arbetet. Det innebär ibland att vara chef för anställda som har problem med aneroxia, alkoholmissbruk eller skilsmässa. Som chef måste man därför se hela människan, även det som pågår utanför arbetet.

– Hur gör man exempelvis om en medarbetare drabbats av sorg? Kan den personen gå på jobbet på måndagen och vara som vanligt?

Som livet

Angeles Bermudez-Svankvist förklarar att en arbetsplats är som livet. Kanske är det också därför som hon velat skapa en arbetsplats som ser ut som samhället i stort. Detta har inneburit att det idag finns 17 nationaliteter och talas 14 olika språk på tandvårdskliniken i Björkhagen. Och mångfalden är något som hon tror är mycket viktig för en framgångsrik arbetsplats.

– Tidigare pratade vi bara om fyllningar och tänder på fikarasterna, men det har vi slutat med. Idag pratar vi om politik och religion och sådana saker som har att göra med livet. Det gör också att arbetsplatsen får liv, säger hon.

Ledarskap innebär alltså att kunna rekrytera rätt personer. När kliniken skulle driva en kampanj för åttondeklassarna ville hon anställa någon som skulle kunna nå ut till tonåringarna. Att skicka ut Greta 58 år trodde hon inte skulle bli någon succé så i stället anställde hon en ung storbystad tandhygenist med piercad navel som kunde prata med åttondeklassarna på deras språk. Och det fungerade.

Kompetens försvinner till utlandet

Med detta exempel vill hon visa att det inte finns några rätt eller fel när man anställer folk, men att man måste hitta rätt person för rätt uppgifter. Här handlar det också om att skapa en bra mix av människor på arbetsplatsen. En attraktiv manlig tandläkare kan betyda mycket för stämningen på en arbetsplats med många kvinnliga medarbetare.

Angeles Bermudez-Svankvist tycker att det är synd att människor med invandrarbakgrund har så svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Som det är idag utbildar vi många tandläkare som, efter att förgäves sökt jobb i Sverige, tar sin kunskap utomlands. Detta, betonar hon, är en viktig fråga för samhället som satsat pengar i utbildningen av tandläkaren. Om 1 000 tandläkare lämnar Sverige innebär det en kostnad för samhället på 1,5 miljarder kronor.

– Varje gång jag anställer någon med invandrarbakgrund brukar jag tänka: 1,5 miljoner kronor, berättar hon.

Den nya tidens ledarskap

Angeles Bermudez-Svankvists mål som ledare är att skapa något, att sprida glädje, att engagera, att tillåta egna initiativ och samarbeten samt att vara långsiktig och strategisk. Hon menar att den nya tidens ledarskap ser medarbetaren som en människa som drivs av känslor och inte som en kugge i ett stort maskineri, en liten fyrkant i den hierarkiska organisationen.

Finns det då inte en risk att den nya tidens ledarskap överbetonar vikten av social kompetens så att man riskerar att gå miste om de organisatoriska egenskaperna?

– Nej, det ena förtar inte det andra, säger hon, men det är viktigt att medarbetaren tillåts komma fram. Som chef måste man också kunna fatta obehagliga beslut, men man kan göra det på olika sätt. Kräver verksamheten att jag måste säga upp personal kan jag ju göra det på ett sådant sätt att jag hjälper medarbetaren vidare till andra jobb. Det är det som jag menar med Management by Loving.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.