Många industriarbetare är otrygga på jobbet

Arbetsmiljö Arbetsmiljön har försämrats för svenska industriarbetare visar en ny undersökning. Särskilt oroar sig de som inte har fått någon säkerhetsintroduktion av arbetsgivaren.

Många industriarbetare är otrygga på jobbet
Inom industrin oroar sig många arbetare för sin säkerhet. Foto: Stock Adobe

Det är fyra gånger så hög risk att råka ut för en arbetsplatsolycka om man är industriarbetare jämfört med om man befinner sig på en genomsnittlig arbetsplats. Det visade rapporten ”Säker arbetsplats för industrin” som företaget Skydda lät göra 2019.

Nu har IF Metall släppt en rapport som berättar om läget utifrån industriarbetarnas eget perspektiv. “Ingen ska behöva dö av jobbet – industriarbetarnas arbetsmiljörapport 2022” har utförts i samarbete med Novus bland drygt 12 000 av förbundet medlemmar. Frågorna som har ställts är snarlika frågorna i en tidigare medlemsundersökning från 2018, och därför har det varit möjligt att göra jämförelser kring utvecklingen.

Oron större i plastbranschen

Rapporten konstaterar att arbetsmiljön har försämrats under de senaste åren. En av tre respondenter svarar att de ofta är oroliga för att drabbas av olycksfall eller ohälsa på jobbet på grund av arbetsmiljön. 2018 och 2020 svarade en av fyra samma sak.

Svaren skiljer sig delvis åt beroende på bransch. En av fem inom plastindustrin oroar sig för sin säkerhet och hälsa varje dag, att jämföra med till exempel gruv-, stål-, verkstads- och TEKO/textilindustrin, där ”bara” en av tio känner motsvarande oro.

Utebliven säkerhetsintroduktion påverkar

En av fyra svarar att de inte fått en säkerhetsintroduktion på arbetsplatsen – något som arbetsgivare är skyldiga att ge de anställda enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Bland dessa är oron för att råka illa ut på arbetsplatsen större än hos dem som fått en introduktion. Hälften av dem som saknar introduktion oroar sig för olyckor eller ohälsa relaterat till arbetsplatsen.

26 procent av de som inte har fått en säkerhetsintroduktion känner dagligen olust inför att gå till jobbet. Motsvarande siffra bland dem som fått sin säkerhetsgenomgång är 14 procent.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste