Många missnöjda med kommunens service

Kvalitet I endast 3 av 189 kommuner i Sverige är invånarna mycket nöjda med kommunens service. Det visar Svenskt Kvalitetsindex kommunundersökning. Men trots det utbredda missnöjet är de allra flesta ändå nöjda med att bo i sin kommun och rekommenderar andra att flytta dit.

Den kommunala servicen får lågt betyg av invånarna i de flesta av Sveriges kommuner. I endast tre av de 189 redovisade kommunerna är man mycket nöjd med den kommunala servicen, dessa kommuner är Lomma, Svedala och Lidköping. Hela 39 kommuner får undermåliga betyg.

Svenskt Kvalitetsindex har frågat nästan 24 000 kommuninvånare hur nöjda de är med den kommunala servicen och om de kan tänka sig att rekommendera någon annan att flytta till kommunen där de bor. Och trots att de tillfrågade kommuninvånarna är missnöjda med kommunens service, verkar de allra flesta vara mycket nöjda med att bo i sin kommun. I två av tre kommuner rekommenderar minst 90 % av de tillfrågade andra att flytta till deras kommun. De mest rekommenderade kommunerna är, i fallande ordning, Tyresö, Svedala, Tranås och Danderyd.

Personer under 29 år är de som i minst utsträckning skulle rekommendera sin kommun till någon annan. När det gäller betygen för den kommunala servicen finns dock inga betydande skillnader mellan åldersgrupper. Invånare i orter med färre än 21 000 invånare är minst nöjda med den kommunala servicen, medan de som är mesta nöjda bor på orter med mellan 21 000 och 80 000 invånare. Kvinnor är något nöjdare än män med den kommunala servicen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.