Många unga chefer vantrivs och mår dåligt

Ledarskap Många unga chefer vantrivs i sin roll och funderar på att sluta. Mest utsatta är kvinnliga chefer som känner höga emotionella krav samt mindre organisatoriskt stöd och inflytande, visar en första delstudie som gjorts inom ramen för ett forskningsprojekt vid Umeå universitet.

Många unga chefer vantrivs och mår dåligt
Unga kvinnor upplever större vantrivsel i chefsrollen än män. Foto: Stock Adobe.

I förhållande till andra länder har Sverige en låg andel unga chefer. Samtidigt är det en relativt outforskad grupp på arbetsmarknaden.

Hanna Irehill, psykolog och forskare, Umeå universitet.
Hanna Irehill, psykolog och forskare, Umeå universitet.

– Det finns väldigt lite forskning om hur det är att vara ny på arbetsmarknaden och dessutom i en så avancerad roll som chef, säger Hanna Irehill, som är psykolog och en av forskarna i projektet.

Forskningsprojektet kommer att vara klart först 2023. Men en första delstudie, som bygger på en enkät bland drygt 1 000 chefer inom privat sektor, som innefattar både chefer i åldern 19 – 29 år samt en grupp med äldre chefer, har nu avslutats.

Känslomässigt påfrestande

Studien visar att de unga cheferna tydligt särskiljer sig gentemot chefer i andra åldersgrupper när det gäller hur de upplever sin arbetssituation och hälsa.

De unga cheferna, som ofta är nya på arbetsmarknaden, upplever överlag arbetet som mer känslomässigt påfrestande och många saknar tydliga krav på vad de förväntas åstadkomma.

– De upplever också stödet från organisationen som lägre och vet många gånger inte var de ska söka stöd i chefsrollen, förklarar Hanna Irehill.

Försämrad hälsa

Den här obalansen mellan krav och resurser får inte helt oväntat konsekvenser för hälsa och välmående. En större andel av de unga cheferna ger uttryck för utbrändhet och lägre energinivå än sina äldre chefskollegor.

Forskarna har även tittat på vilka könsskillnader som förekommer i upplevelsen av chefsrollen. Studien visar att unga kvinnor som är chefer upplever ännu större vantrivsel än männen. Kvinnorna uppger att de känner ännu högre emotionella krav, större svårigheter att påverka arbetsmängden och mindre organisatoriskt stöd.

– Det var ingenting som överraskade oss, utan överensstämmer helt med tidigare studier som gjorts om kvinnliga chefer, oavsett ålder, säger Hanna Irehill.

Bättre introduktion

Vad behöver då göras för att unga chefer ska må bra?

– Förhoppningsvis ska vår forskning leda till att det blir mer fokus och diskussion kring chefsrollen. De unga cheferna behöver framförallt mera stöd från organisationen i form av till exempel bra on-boarding och mentorer som följer dem över tid. Det räcker inte med några dagars introduktion för att de ska komma in i chefsrollen, säger Hanna Irehill.

Forskningsprojektet är finansierat av AFA-försäkring och kommer nu att fortsätta med djupintervjuer med en grupp unga chefer. Resultatet kommer bland annat att utmynna i en handbok med praktiska råd och tips om hur organisationer kan stötta unga chefer.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.