Mångfald förbättrar affärsmöjligheterna

Att satsa på bättre mångfald har varit en affärsstrategi för utbildnings- och rekryteringsföretaget Eductus. På Kvalitetsmagasinet Live berättade de om vinsterna. med arbetet.

Mångfald förbättrar affärsmöjligheterna

Idag är 33 procent av Eductus anställda födda utanför Sveriges gränser och företaget pratar 42 olika språk. Verksamhetschef Susanne Christenson berättar att de tidigare arbetat aktivt med att förbättra mångfalden när det kommer till kön och ålder, men inte när det gäller olika bakgrunder.

– Det är lätt att som chef eller arbetsgivare anställa samma person om och om igen. Det är också enklare att arbeta om alla tänker likadant. Men man går miste om otroligt mycket kompetens och kunskap.

Hon tror att anledningen till att många är försiktiga med att anställa utrikesfödda medarbetare inte främst beror på diskriminering, utan på att vi i Sverige är otroligt fokuserade på att ha papper på det vi kan. Att värdera examensbevis och erfarenheter från andra länder kan vara svårt.

– Och visst uppstår språkförbistringar, men vi jobbar mycket med att prata med varandra istället för att mejla för att det inte ska ske, säger Susanne Christenson.

Det är svårt att mäta om satsningen på ökad mångfald har bidragit till företagets snabba utveckling. Dock är Susanne Christenson övertygad om att det är en framgångsfaktor.

– När man tänker olika och har olika erfarenheter kommer man fram till helt nya lösningar. Det var en person som berättade att han skulle bjuda på det mest svenska vi har, prinssesstårta, till en kinesisk kvinna. Och när hon väl skar i tårta skar hon en fyrkant och inte en tårtbit. Det krävs helt enkelt människor som gör på helt andra sätt och ser på saker ur helt andra vinklar.

Hon berättar också att Eductus nu ska starta kontor i Kurdistan, en möjlighet som öppnade tack vare att en medarbetare hade kontakter på plats. Och med flera språk, erfarenheter och kontaktnät öppnar sig vägar över hela världen.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.