Mångfald i praktiken

Gabriella Fägerlind tipsar om hur organisationer kan bädda för mångfald och skapa en inkluderande kultur.

I boken Mångfald i praktiken – handbok för verksamhetsutveckling får du som leder förbättringarbete i en organisation en mängd tips och råd om hur du kan verka för en bra fysisk- och psykosocial arbetsmiljö där alla ryms och kan bidra med sina bästa egenskaper. Hur ser rekryteringsprocessen ut? Känner sig alla välkomna? Hur kan ni alla på arbetsplatsen verka för ett inkluderande ledarskap och på vilket sätt är mångfald lönande? Dylika frågor behandlas i korta överskådliga kapitel med tydligt språk där även en mängd aktuella och belysande exempel ges. Boken ges ut av Liber.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste