Mångfald på arbetsplatsen

En månkulturellt kompetent organisation bidrar till bättre kundorientering och därmed högre kvalitet. Men hur gör man för att undvika homogeniseringsfällorna?

Mångfald är ett ganska nytt begrepp i Sverige. Ursprunget är ”diversity management”, som utvecklades i USA under 1980-talet och som handlar om att ta tillvara mänskliga resurser i en organisation. Ytterst syftar det till att främja samexistens mellan etniska och kulturella olikheter i ett samhälle och har därmed också en politisk innebörd. Denna bok fokuserar dock på ett organisationsperspektiv.

År 2015 beräknas 27 procent av svenska befolkningen i arbetsför ålder ha utländsk bakgrund. Allt fler kunder har också utländsk bakgrund. Det är personer som vi möter som inköpare, montörer, elever eller patienter. En organisation som är flerspråkig och mångkulturellt kompetent förstår dessa bättre och erbjuder bättre varor och tjänster och bidrar därmed till kundorientering och kvalitet. En mångkulturell organisation består dock inte bara av en heterogen personalstyrka utan också av en organisationskultur där mångfalden värdesätts i handling på alla nivåer.

I boken diskuteras begreppet mångfald och dess ursprung. Där diskuteras hur vi kan utveckla former för rekrytering så att homogeniseringsfällorna undviks, men ändå får arbetsplatser som klarar av att utveckla verksamheten tillsammans.

Måste ledare för mångkulturella organisationer ha erfarenhet från olika kulturer och tala olika språk? I mångt och mycket handlar det, enligt författarna, om att känna sig själv, om ödmjukhet, kommunikation och jämlikhet, och om ärlighet och öppenhet i alla olika möten.

Bokens återkommande frågeställning om hur det kan bli om vi strävar efter att utveckla en multikulturell arbetsplats och hur vi vill ha våra mänskliga relationer sätts in i både små och stora sammanhang. Varje kapitel avslutas med en tankeväckande övning, som kan användas för läsarens reflektion, men som också kan fungera som underlag för diskussion på arbetsplatsen. Boken är intressant och läsvärd och ger stöd på vägen in i en ny värld.

Fakta

Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen?

Författare: Katarina Mlekov & Gill Widell (2003).

Förlag: Studentlitteratur, Lund

Antal sidor: 230

ISBN 91-44-02269-7.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.