Medarbetarna glöms bort vid automatisering

Digitalisering Företagen genomför allt större investeringar i olika automatiseringslösningar, men glömmer ofta bort medarbetarutvecklingen. För att automatiseringen ska ge full effekt krävs en plan för hur robotar och människor ska arbeta sida vid sida, betonas i en global undersökning från Deloitte.

Medarbetarna glöms bort vid automatisering
Det krävs en plan för hur robotar och människor ska arbeta tillsammans. Foto: Stock Adobe.

Den globala konsult- och revisionsjätten Deloitte har tillfrågat över 500 företagsledare i olika branscher och 26 länder om deras strategi för så kallad intelligent automatisering samt hur den påverkar deras anställda. 34 nordiska bolag finns representerade i undersökningen.

Med intelligent automatisering menas en kombination av så kallad Robotic Process Automation (RPA), Artificiell Intelligens (AI) och andra automationsteknologier.

Av undersökningen ”Intelligent Automation Report 2019” framgår att bolagen satsar på intelligent automatisering i allt större utsträckning och att 2019 betecknas som det stora genombrottsåret för de nya teknologierna.

Läs även: De 8 viktigaste teknikområdena för digital transformation.

Medarbetarnas vidareutveckling

Men trots förväntningar om ökad produktivitet och sänkta kostnader har 44 procent av företagen inte kalkylerat med hur medarbetarnas roller och arbetsuppgifter kommer att förändras till följd av automatiseringen. Nästan 70 procent har heller inte sett till i vilken utsträckning som medarbetarna kommer att behöva vidareutveckling.

Tomas Beckeman, Deloitte.

Tomas Beckeman, som är ansvarig för Deloittes tjänster inom automatisering, betonar vikten av att företagsledarna skiftar fokus från teknisk automatisering med robotar till att robotar och människor arbetar tillsammans på ett naturligt sätt. I takt med att automatisering blir en allt mer självklar del av arbetsplatsen uppstår ett behov av att skapa ny mening i arbetet för medarbetaren.

– För att automatisering ska ge den effekt som företagen förväntar sig måste medarbetarna finnas med i planen från redan från början. Automatisering är en verksamhetsfråga, inte en renodlad teknikfråga. Därför kan HR-aspekterna inte beaktas reaktivt när tekniken redan implementerats, säger han.

Den ökade satsningen på intelligent automatisering innebär en förflyttning från vanliga jobb till ”superjobb” där människor och robotar arbetar integrerat sida vid sida, konstaterar Josefine Liljeqvist, ansvarig för Deloittes tjänster inom Human Capital.

Josefine Liljeqvist, Deloitte.

– Detta kräver en lika stor satsning på medarbetarna som på den tekniska utvecklingen, säger hon.

Kompetensbristen hindrar

Samtidigt uppger mer än en tredjedel av företagen att bristen på kompetens är ett av de största hindren för att kunna skala intelligent automatisering. Talanger med rätt kompetensprofil är hett eftertraktade och svåra att rekrytera.

Läs även: Färre jobb än väntat försvinner med automatiseringen.

Det räcker heller inte att göra om existerande roller i företaget för att lösa kompetensbehovet, menar Josefine Liljeqvist.

– Du måste fokusera på vilka utmaningar och aktiviteter företagens medarbetare ska kunna lösa och hitta teknikerna som både automatiserar arbetet och som hjälper medarbetaren att skapa värde för kunden, fastslår hon.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.