Mänskliga faktorn avgörande på väg in i Industri 5.0

Digitalisering Svensk industri borde forma relationer, förstå gemensamma mål och bryta ner gamla strukturer för att lyckas i den nya digitala världen. Det visar en ny avhandling.

Mänskliga faktorn avgörande på väg in i Industri 5.0
Foto: Adobe Stock

I en tid av snabb teknologisk utveckling utforskar svenska tillverkningsföretag hur de kan anpassa sig till den nya digitala eran. En utmaning för företag är att balansera interaktionen mellan människa och teknik i en alltmer digitaliserad industri.

Tekniska framsteg hamnar lätt i fokus på bekostnad av de människocentrerade aspekterna, men en avhandling visar att svenska företag borde tänka tvärtom. Den mänskliga dimensionen av teknikens inflytande beskrivs som väsentlig.

– Det gäller att anpassa verksamheter EFTER snarare än TILL, säger Linnéa Carlsson, doktoranden bakom avhandlingen, i ett pressmeddelande.

En ”måste-känsla”

Linnéa Carlsson. Foto: Sofia Brolin

Hon har intervjuat chefer och ledare så som produktionschefer, verkstadschefer och verksamhetschefer från två mellanstora industriföretag. Linnéa Carlsson har också hållit i gruppdiskussioner med operatörer och annan verkstadspersonal.

Hon kom fram till att det är viktigt att stanna upp och reflektera kring varför man digitaliserar.

– Man vittnar om en sorts ”måste-känsla”, att ”vi måste digitalisera för att hänga med”, säger hon.

Samtidigt är syfte och mål med digitaliseringen inte alltid tydliga.

Varje företags resa är unik

Resultatet visar också att den organisatoriska strukturen kan vara ett hinder när man inför ny teknik. I ett övergångsskede spelar de organisatoriska gränserna mindre roll. Därför kan strukturen behöva förändras.

– Varje företags resa in i den digitala eran är unik. Det handlar om att förstå och omforma företagets egna sätt att arbeta och tänka.

Avhandlingen visar på tre nyckelfaktorer och sociala aspekter som påverkar hur företag i skärningspunkten mellan Industri 4.0 och 5.0 anpassar sig till den nya teknologin:

  1. Att se bortom digital teknik
  2. Att formalisera en gemensam förståelse
  3. Att överskrida organisatoriska strukturer

Tillsammans ger de insikter om hur chefer kan guida organisationens förmåga att säkerställa synergi mellan dess handlingar och mål för industriell digitalisering.

Läs avhandlingen här.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.