Mät med måtta

Kvalitet "Det som mäts blir gjort" är en gammal floskel som vi sagt så många gånger att vi är övertygade om att den är sann. Därför mäter vi, samlar siffror och statistik, sätter upp tavlor som visar resultat och kurvor för målen vi ska nå.

Mät med måtta

På sätt och vis är det förstås sant – det vi mäter ser vi, det får uppmärksamhet och vårt engagemang. Jag är övertygad om att vi genom att sätta upp mål och mäta resultat skapar ett fokus på uppgiften som hjälper oss framåt. Vi behöver mäta för att få överblick, se trender och fånga upp avvikelser. Själva mätningen kan också väcka tävlingslusten och göra att vi pushar oss lite extra.

Men på andra sätt kan mätandet bli helt galet.

Ett exempel är när vi mäter resultat, utan att prata om det som påverkar resultaten. Sådant händer hela tiden. Vi har ett mål, vi har ett verktyg för att mäta målet så att resultaten blir synliga för alla. Men det intressanta är egentligen inte resultatet i sig, utan hur vi tar oss dit. Vågen är ett bra verktyg för att mäta vikt, men hur bra är den som verktyg för att gå upp eller ner i vikt? Vi kan fortsätta att ställa oss på vågen vecka efter vecka, men det är först när vi ser sambandet mellan det vågen visar och de aktiviteter vi måste göra för att påverka vågens resultat som vi kan göra skillnad.

Ett annat problem är mängden mätetal. Idag går det att mäta allt och vi mäter väldigt mycket i en verksamhet. I många fall gör vi det av gammal vana. Men rapporter, diagram, grafer och sammanställningar betyder ingenting om vi inte förstår hur de hänger ihop. När själva genomförandet av mätningen blir viktigare än resultatet har vi hamnat i ett läge där siffrorna blir viktigare än verkligheten. Det som mäts blir inte gjort, det blir en ikryssad ruta på att göra-listan.

Så vill vi ju inte ha det. Temat i årets första nummer av papperstidningen sätter fokus på mätandets ädla konst. Min förhoppning är att väcka dina tankar kring vad,hur och varför ni mäter i er verksamhet så att det som mäts inte bara blir mätt, utan blir ett verktyg som hjälper er att samla och rikta kraften åt rätt håll.

Prenumerera

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.