Mäter attityd och engagemang

Hos HSB Östergötland använder man inte ordet förändring, utan pratar förbättring. Här har man jobbat aktivt med delaktighet och engagemang i över tio år och för att leva sina värderingar utvärderas alla medarbetare utifrån dessa.

Mäter attityd och engagemang

Ledstjärnor för HSB Östergötlands kvalitetsarbete är målstyrning, värderingar och ständiga förbättringar. 2009 fick de motta Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Och vd Peter Lindgren berättade på Kvalitetsmagasinet Live att deras framgångsrecept är att de följer sin röda tråd.

– Det finns en mängd verktyg och system att använda sig av. Men för att lyckas måste det finnas en tydlig bild av var vi ska, inte en 70-sidig affärsplan att förhålla sig till.

HSB Östergötland skapade därför en bild av ett hus med en skog utanför. Där ryms allt från deras värderingar till målområden. Men det gäller att bryta ned bilden på varje enskild medarbetare för att den ska få effekt. Till sin hjälp använder de balanserade styrkort där alla mål bryts ned på individnivå och en handlingsplan och aktiviteter kopplas till målen.

– Sen använder vi nästintill aldrig ordet förändring. Vi pratar förbättring, säger Peter Lindgren.

Men hur vet man att en organisation lever sina värderingar. Ofta är det en känsla. HSB Östergötland har dock tagit det ett steg vidare och utvärderar alla medarbetare utifrån deras värderingar. Till sin hjälp har de en manual att utgå ifrån och en fyragradig skala.

– Under samtalen ägnar chef och medarbetare tid åt att prata om de höga och låga betygen. De kopplas till individen och utifrån dessa sätter man personliga mål, vilket kan vara både attitydmål och kompetensmål. Detta är också kopplat till lönesystemet. För att styra mot målen träffas chef och medarbetare minst en gång i månaden, berättar Peter Lindgren.

Han poängterar att man aldrig pratar poäng, utan att utvärderingarna utgår från en mer samlad syn. Och att mätas utifrån attityd och engagemang kan kännas jobbigt. Men hur ska man annars veta att man styr i rätt riktning, frågas sig Peter Lindgren.

– Vi ser också höga engagemangsresultat i våra utvärderingar. Både inom och utanför HSB-världen. Och vi ser att individer gör en förflyttning till den högre skalan.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.