Med intuition tar vi intelligentare beslut

Att använda sin intuition är viktigt för ledare. Förklaringen är att vi är mer intelligenta på den nivån, enligt konsulten Fredrik Praesto. Men det gäller att träna sig att använda intuitionen.

När Fredrik Preasto började tala om intuition som ett hjälpmedel för ledare för fem–sex år sedan var det många som tyckte det var ovederhäftigt. Idag är situationen en helt annan eftersom många kända ledare offentligt berättat om att de använder intuitionen vid viktiga beslut. Några av dem har Fredrik Praesto intervjuat i sin bok Intuitivt ledarskap, som nyligen kom ut. Bland andra förre Volvochefen Sören Gyll har sagt att han använder intuition vid viktiga beslut. en undersökning av Fredrik Praesto och Veckans Affärer visar att 96 procent av alla tillfrågade ledare använder intuition som ett hjälpmedel vid beslut.

– En undersökning av Eva Heinstedt visar även att nio av tio nobelpristagare använder intuitionen. Det fungerar för dem som för många andra, konstaterar Fredrik Praesto. När man släpper tankarna på ett problem så dyker lösningen ofta upp efter ett tag, eftersom vi är mer intelligenta på den undermedvetna nivån,

I grunden

Han menar att alla människor i grunden är intuitiva, men att vi har en tendens att prata bort det vi känner intuitivt. Dessutom gäller det att träna sig för att kunna utnyttja de möjligheter intuitionen erbjuder. Träningen handlar om att lära sig urskilja intuitionen till exempel från en förutfattad mening, som den är lätt att förväxla med.

– Man kan träna sig i vardagssituationer och försöka komma ihåg hur det känns att något inträffar som man väntat på, till exempel att någon ringer, berättar Fredrik Praesto. Sedan kan man försöka rationellt, logiskt bevisa sin känsla.

Intuitionen är, enligt honom, bra dels för att varna för ett problem, dels för att tala om för oss när något känns rätt. I ledarskapssammanhang använder man den för det egna beslutsfattandet och för att förstå andra.

Två sätt

Det finns två sätt att handskas med intuitionen inför olika beslut. Det första är att utgå från en intuitiv idé och sedan rekonstruera vad man kommit fram till. Om exempelvis ett beslut känns rätt brukar det gå att hitta rationella skäl för det, ofta fler än man tidigare kunnat komma på.

Den andra metoden är att först ta ett rationellt beslut och sedan försöka använda intuitionen för att känna om det är rätt. Gamle Marcus Wallenberg använde exempelvis den metoden vid sina beslut, när han alltid slutade med att fråga sig ”om det här känns musikaliskt”.

– Den senare metoden fungerar också, men jag tror att det är bättre att använda intuitionen från början, säger Fredrik Praesto. Sedan kan valet av metod naturligtvis bero på vilken sorts ledare man är.

Inre lugn

Grunden i att arbeta med intuition är att själv hitta ett inre lugn. Det behöver inte betyda att man inte kan hålla ett ganska högt tempo, men det gäller att ta pauser, kanske i form av promenader eller en golfrunda. Fredrik Praesto rekommenderar också meditation.

Just vikten av pauser beror på det sätt intuitionen fungerar. Man kan dela upp intuitionens sätt att fungera i fyra faser. I den första, inmatningsfasen, samlar man information medvetet. Den andra fasen är inkubationsfasen och är en paus medan det undermedvetna arbetar. Den tredje fasen är själva utmatningen, det vill säga när lösningen kommer. Det kan ske under inkubationsfasen eller när man går tillbaka. Slutligen handlar den fjärde fasen om bekräftelse där man gör rationell kontroll av att det som man kommit fram till är riktigt.

Även medarbetare

Om man själv som ledare använder intuition i sitt beslutsfattande ligger det nära till hands att man också vill att medarbetarna ska göra det.

– Därför är det viktigt att stimulera medarbetarnas intuition, betonar Fredrik Praesto.

A och O är naturligtvis att man själv föregår med gott exempel. Sedan är det viktigt att det finns en tydlig vision som skapar en bild av vart verksamheten siktar även om man inte når ända fram. Trafiksäkerhetsverkets Noll-vision är en bra sådan bild. Alla vill sträva dit, men ingen tror att vi kanske någonsin når ända fram.

– Man får inte förväxla visionen med ett mål som måste vara nåbart och mätbart, betonar Fredrik Praesto. Men det är också viktigt att inte glömma bort att det måste finnas värderingar som anger gränser i en verksamhet.

En annan viktig del när man arbetar med intuition är att ha högt i tak, annars riskerar man att missa nya goda idéer. Erfarenhet är naturligtvis viktig i sammanhanget, men det gäller att våga gå utanför gränserna.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.