Med koll på ditt sociala avtryck

Livscykelanalyser för att beräkna vilken klimatpåverkan en t-shirt eller ett kaffepaket har är kanske inget nytt. Men nu har forskare vid Kungliga Tekniska högskolan utarbetat en metod för att även mäta den sociala delen av en livscykel – så kallad social livscykelanalys.

Med hjälp av den är det tänkt att konsumenter enklare ska kunna välja produkter där leverantörerna hanterat faktorer som barnarbete och arbetsvillkor på ett bra sätt.

Forskaren Elisabeth Ekener-Petersen, på Centre for Sustainable Communications på KTH ligger bakom arbetet. Hon har bland annat samlat in uppgifter om barnarbete, arbetsvillkor och påverkan på lokalsamhället i ett 30-tal länder.

Den första produkten som livscykelanalyserades utifrån ett socialt perspektiv var en bärbar dator. Forskarna tog reda på leverantörskedjorna runt tillverkningen så långt det var möjligt och kartlade processerna runt produkten. De sociala aspekterna av tillverkning, användning och skrotning av en bärbar dator undersöktes. Det kan jämföras med hur en vanlig livscykelanalys tar hänsyn till miljöaspekter. Målet är att hjälpa konsumenten få en bättre bild av vilket socialt avtryck som ett företags produkter ger.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.