Med verkligheten som utgångspunkt

Personlig utveckling, individuella problem, specifika förutsättningar.
Idag går ledarskapsutbildningar från standardlösningar, mot mer individ- och verksamhetsanpassad kompetensutveckling där deltagarnas verklighet utgör basen.

Individ- och verksamhetsanpassad handledning, eller coaching där deltagarna själva formar utbildningen efter vad de själva och deras företag har för behov har funnits länge. Däremot har formen aldrig varit så populär som idag.

– Efterfrågan på individ- och verksamhetsanpassade utbildningar ökar och coaching där deltagarna har en egen handledare är något som blir allt vanligare, berättar Katarina Billing, psykolog och programchef på ledarutvecklingsföretaget Mil Institute.

De får in allt fler uppdrag där medarbetarna i ett företag vill träffas i mindre grupper och med stöd av en coach arbeta med de problem och förutsättningar man har i sin faktiska vardag. Det kan vara strategiska frågor, affärsfrågor eller något som sker i verksamheten just då.

– Jag tror att det beror på att människor i mindre utsträckning tar sig tid att gå långa utbildningar. Istället vill man arbeta målinriktat med sina befintliga chefsgrupper och ledningsuppgifter samtidigt som man utvecklar det personliga ledarbeteendet, säger Katarina Billing.

Mycket målfokuserat

Enligt Katarina Billing finns både för och nackdelar med verksamhetsanpassade ledarutbildningar.

–De tar inte lika lång tid och är mer målfokuserade. Samtidigt får deltagarna inget extra, konstaterar Katarina Billing och menar att breda ledarutvecklingsprogram ofta bjuder på mycket mer än att tillfredsställa den personliga målbilden. Därmed kan deltagarna hitta nya områden som de kan ha nytta av och vill utveckla och som de inte kommit i kontakt med om de valt att endast arbeta med sina specifika vardagsproblem. De får inte heller möjlighet att jämföra sina erfarenheter med personer från andra företag.

Sug efter coaching

Även individuell coaching där cheferna diskuterar sitt ledarskap med en enskild coach är något som efterfrågas allt mer. I företagets öppna program arbetar man sedan lång tid tillbaka med coacher som har till uppgift att utveckla ledarnas personliga beteende, men suget efter mer individuell anpassad coaching har ökat rejält. Det har flera orsaker, tror Katarina Billing, bland annat kan det bero på att psykoterapi blivit vanligare och allt mer erkänt. Idag är det vanligt att ha en egen psykolog att samtala med, för 20 år sedan var det bara något man gjorde om man mådde väldigt dåligt.

– Numera är det status att ha råd med en personlig terapeut eller coach, förut var det ett tecken på att man var en dålig chef.

Personlig utveckling lockar

Karin Åkerman, som ansvarar för programmet ledarskap genom personlig utveckling på utbildningsföretaget IFL anser också att andelen skräddarsydda program ökat över tid.

Formen har funnits länge, men det har blivit vanligare att företag beställer verksamhetsanpassade utbildningar som passar just deras behov.

Innehållet i de generella ledarskapsutbildningar som IFL ger har också fått en större tyngdpunkt på personlig utveckling och ledarskap än de tidigare haft. IFL erbjuder sedan i höstas även gruppcoaching i programmet ledarskap genom personlig utveckling, som Karin Åkerman arbetar med.

Långvarigt resultat

En av de stora vinsterna med ledarskapsutbildningen som koncentrerar sig på den personliga planet är, enligt Karin Åkerman, att deltagarna hela tiden utgår från sig själva och sitt ledarskap.

– En ledarutbildning där deltagarna lyssnar på en föredragshållare under några timmar kan ge vissa kopplingar och vara underhållande, men får ledarna också arbeta praktiskt under en längre tid blir lärprocessen mer effektiv och nyttan desto större.

Resultatet blir trygga ledare med god självkännedom och insikt i hur människor, grupper och system fungerar, kunskap som de kan bidra med till organisationen, menar Karin Åkerman. I en organisation med medvetna ledare mår människor ofta bra, känner sig uppskattade och motiverade.

– Men den här kategorin av kurser har IFL haft i över 20 år, jag tror att den stora skillnaden är att att man börjat inse vikten i att ägna sig åt individuell utveckling i sitt ledarskap, säger Karin Åkerman.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.