Medarbetarna vill fortsätta jobba på distans efter krisen

Distansarbete De flesta som jobbat på distans under pandemin vill fortsätta göra det helt eller delvis även efter att krisen blåst över. Samtidigt ser arbetsgivarna helst att medarbetarna kommer tillbaka till sina arbetsplatser, framgår av en färsk rapport.

Medarbetarna vill fortsätta jobba på distans efter krisen
Majoriteten tycker att de fått ett bra it-stöd för distansarbete. Foto: Stock Adobe.

Covid-19 har mer eller mindre tvingat företag och organisationer runt om i världen in i nya arbetssätt med distansarbete och digitala lösningar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsmagasinet premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om bättre verksamhetsutveckling.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på kvalitetsarbete i Sverige.
  • Kontinuerligt nya aktuella erbjudanden av mervärden.
Redan prenumerant?

Ändå är distansarbete ingenting nytt, utan en global trend som pågått under många år, konstaterar organisationspsykologen Mattias Elg, som tagit fram rapporten ”Attityder i en ny tid” på uppdrag av The Remote Lab.

Mattias Elg, organisationspsykolog.

– Distansarbetet har ökat successivt under en följd av år, men har nu fått en rejäl skjuts genom pandemin, säger han.

Global Workplace Analytics beräknade redan innan pandemin att 25 – 30 procent av den amerikanska arbetsstyrkan skulle komma att arbeta hemifrån flera dagar i veckan vid slutet av 2021.

I januari 2020 släppte även webbplatsen Svenska Nomader, tillsammans med Wise group, rapporten ”Svenskarnas inställning till distansarbete”. 89,6 procent av respondenterna anser att det är viktigt att kunna arbeta på distans, medan endast 68,8 procent av cheferna uppmuntrar sina medarbetare att göra det. Rapporten visar också att kvinnor i större utsträckning än män skulle tacka nej till jobb om det inte gavs möjlighet till distansarbete.

Arbetsgivarna mer negativa

Av den rapport som nu presenterats framgår att pandemin lett till stora och snabba omställningar i många företag och organisationer. Många arbetsgivare ger också uttryck för en mer negativ bild av distansarbetet än vad medarbetarna gör.

Cirka 53 procent av arbetsgivarna uppger att de varit dåligt förberedda när det gäller digitala verktyg som program- och hårdvara. Trots det uppger en majoritet av medarbetarna att de har de it-verktyg som de behöver för att få ett bra stöd i arbetet.

Många ledare inser också att det krävs andra egenskaper att leda på distans än på den fysiska arbetsplatsen. Cirka 60 procent av arbetsgivarna uppger att de helt saknar eller har lite kunskap om ledarskap på distans. Samtidigt uttrycker 72 procent av medarbetarna att de upplever att de haft ett bra stöd av sin chef under hela eller större delen av tiden.

Samma effektivitet

Någon större påverkan på effektiviteten tycks distansarbetet heller inte ha. De flesta respondenter anser att man fortfarande är lika effektiv i sitt jobb som vanligt. På en fråga om välbefinnandet uppger 75 procent av medarbetarna att de känt sig pigga och energiska mestadels eller mer än halva tiden de två senaste veckorna.

Men oavsett om medarbetarna arbetar på sin ordinarie arbetsplats eller på distans har arbetsgivaren fortfarande ansvar för arbetsmiljön. Många arbetsgivare, cirka 40 procent, anser att de saknar tillräckliga kunskaper kring hur man ska kunna uppfylla arbetsgivaransvaret när personalen arbetar på distans. Nästan hälften av medarbetarna upplever också att man har en bristfällig arbetsplats där hemma ur ergonomisk synpunkt.

Fortsatt distansarbete

Men trots de stora utmaningarna vill en majoritet av medarbetarna fortsätta arbeta på distans, åtminstone en del arbetstiden. 54 procent av de anställda kan tänka sig arbeta då och då på distans samtidigt som 71 procent av arbetsgivarna uttrycker ett motstånd mot fortsatt distansarbete och vill att medarbetarna återgår till sina arbetsplatser efter att pandemin blåst över.

Ledningsgrupper i företag och organisationer måste snarast lägga in på sin agenda hur man ska hantera medarbetarnas fortsatta intresse för en hybridlösning med en blandning av arbete på distans och på ordinarie arbetsplatser, menar Mattias Elg.

– Arbetsgivarna måste inse att distansarbetet kommit för att stanna. För att vara relevant som arbetsgivare i framtiden behöver många företag omvärdera sin syn på verksamheten och möjligheten för personalen att fortsätta arbeta på distans i den mån de önskar, förklarar han.

Fakta om undersökningen

Rapporten bygger på en enkätstudie som genomfördes mellan april och augusti 2020. 366 arbetsgivare och 1 076 anställda deltog i enkäten med fokus på beredskap, ledarskap, arbetsgivaransvar, attityder, organisationskultur, vilja och välbefinnande under pandemin.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.