Medarbetarnöjdheten minskar

Medarbetarnöjdheten minskar i Sverige. Mindre möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter, kompetens som inte tas tillvara och otillräcklig utbildning är förklaringen.

Svenskt Kvalitetsindex, SKI, har publicerat årets mätning om medarbetare och resultatet visar att medarbetarnöjdheten pekar nedåt. Tydligast är minskningen inom finansiell verksamhet och företagstjänster, utbildning och handel. Nöjdast medarbetare återfinns inom byggverksamhet.

Med vad som gör medarbetare nöjda skiljer sig åt. I undersökningen mäts aspekter som image, ledning, närmaste chef, organisation, samarbete och arbetsförhållanden. Inom offentlig sektor är frågor om samarbete viktigare än inom privat sektor. Där är det istället egenskaper hos den närmaste chefen som värderas högt. Allra viktigast för de flesta medarbetare är dock att man upplever att man kan påverka sina arbetsuppgifter och att man känner att den egna kompetensen tas tillvara.

Undersökningen bygger på 4 300 intervjuer.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.