Medarbetarskap ger långsiktig framgång

Medarbetare som får att använda sin fulla potential, utvecklas och ta initiativ i sitt arbete presterar också bättre. Men enligt en undersökning från Krauthammer missar många organisationer möjligheterna med att utveckla medarbetarskapet. Medarbetarna saknar bland annat självkännedom, något som de tycker behövs för att de ska uppfylla sin potential. Endast 18 procent tycker att deras potential uppfylls på arbetet. Enligt undersökningen tycker anställda att deras organisationer borde vara mer fokuserade på människor och social påverkan och mindre inriktade på aktieägare, pengar och framgång.

Krauthammer tror att problemet är att organisationer mäts med fel måttstock; i stället för att mäta hur rik en organisation är borde man mäta hur frisk den är.

– Den ständiga jakten på mätbara resultat sliter ut de anställda. Likt Sisyfos rullar vi stenar till toppen av berget dag ut och dag in och många av oss har helt tappat motivationen. Det är dags att sluta isolera människor från prestationer, säger Daniel Eppling på Krauthammer.

Så kan chefer stötta sina medarbetare:

– Kontrollera i vilken utsträckning din organisation verkligen tar hand om och uppmuntrar medarbetare.

– Utvärdera hur väl människors potential utnyttjas och om deras talanger är identifierade och används på rätt.

– Hjälp människor att göra saker medvetet, ta ett steg tillbaka och fokusera på helheten i det dagliga arbetet.

– Uppmuntra anställda att använda sin intuition, tillkännage dess värde när det gäller att främja nyskapande, insikter och beslutsfattande.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.