Mentorskap för företagets bästa

Personlig utveckling av medarbetarna har betydelse för ett företags ekonomiska utveckling. Det är huvudtesen i Charlotta Wikströms bok Vinnande mentorskap som ges ut av Ekerlids förlag. I boken visar hon att mentorskap skapar affärsnytta genom att individens utveckling också bidrar till organisationsnyttan. Boken riktar sig främst till mentorer i ledarutvecklingsprogram för yngre chefer, men kan också användas som inspirationskälla för de som planerar att genomföra ett mentorprogram.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste