Mentorskap för företagets bästa

Personlig utveckling av medarbetarna har betydelse för ett företags ekonomiska utveckling. Det är huvudtesen i Charlotta Wikströms bok Vinnande mentorskap som ges ut av Ekerlids förlag. I boken visar hon att mentorskap skapar affärsnytta genom att individens utveckling också bidrar till organisationsnyttan. Boken riktar sig främst till mentorer i ledarutvecklingsprogram för yngre chefer, men kan också användas som inspirationskälla för de som planerar att genomföra ett mentorprogram.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.