Mentorskap hjälper nyanlända ingenjörer in i arbete

Sveriges ingenjörers mentorskapsprogram har ökat chanserna för nyanlända att bli anställningsbara, visar egen utvärdering.

Mentorskap hjälper nyanlända ingenjörer in i arbete
Mentorskap en väg in i arbetslivet. Foto: Desola Lanre-Ologun, Unsplash

Utrikes födda akademiker har betydligt lägre sysselsättningsgrad än inrikes födda. Det är också ovanligare bland utrikes födda akademiker att ha ett jobb som motsvarar deras utbildningsnivå jämfört med inrikes födda. Men med mentorprogram går klyftan att överbrygga. Det visar Sveriges Ingenjörer som nyligen utvärderat sitt eget mentorskapsprogram för nyanlända ingenjörer. Programmet, som har drivits i tio år, matchar årligen ihop ett femtiotal nyanlända ingenjörer med mentorer som också de är verksamma ingenjörer.

Blivit mer anställningsbara

Enligt utvärderingen ansåg 74 procent av de svarande att mentorprogrammet hade stärkt deras möjligheter att få arbete. Vidare ansåg 86 procent av mentorerna att programmet har gjort adepterna mer anställningsbara. Sveriges Ingenjörers mentorskapsprogram handlar till stor del om att förbättra yrkesspecifika språkkunskaper i svenska, utbilda om svensk arbetsmarknad och arbetskultur, förbereda inför anställningsintervjuer och förbättra adepternas självförtroende när det gäller jobbsökande.

– Det finns många nyanlända ingenjörer i Sverige som trots stora ansträngningar ändå inte erbjuds jobb. Ingenjörsmentor har visat att hindren går att övervinna. Nu behöver arbetsgivarna själva starta mentorprogram om de menar allvar med att fylla sina kompetensbehov, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

Bristande språkkunskaper hinder

Totalt genomfördes fyra enkätundersökningar och 36 djupintervjuer med adepter, mentorer, arrangörer av Ingenjörsmentor, projektledare för andra yrkesinriktade mentorprogram samt representanter från företag inom energi- och byggsektorn. I intervjuerna bekräftades att många arbetsgivare letar efter ingenjörer. Samtidigt menar flera av dem att bristande språkkunskaper och okunskap om svensk arbetskultur utgör hinder för att anställa nyanlända ingenjörer. Ingenjörsmentor lyckades dock övervinna hinder som dessa, enligt deltagarna själva.

Mentorprogrammet Ingenjörsmentor drivs av Sveriges Ingenjörer i samarbete med KTH, Stockholms stad, Järfälla kommun, och Länsstyrelsen Stockholm.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste