Mer än hälften av allt vabbande blir till vobbande

Arbetsmiljö 60 procent av alla akademiker som är hemma med sjukt barn arbetar på distans. Det visar en ny rapport från fackförbundet Akavia, som kommer med förslag på förhållningssätt till fenomenet.

Mer än hälften av allt vabbande blir till vobbande
Var sjätte akademiker vobbar. Foto: StockAdobe

Under de senaste åren har antalet dagar med tillfällig föräldrapenning för vab legat på historiskt höga nivåer. Under 2023 har uttaget av dagar plötsligt sjunkit avsevärt, enligt statistik från Försäkringskassan.

En förklaring till detta verkar vara att det blir vanligare att arbeta hemifrån, vilket också har lett till att vabbande kombineras med distansarbete.

Bland fackförbundets Akavias medlemmar väljer sex av tio personer att ”vobba” när barnet är sjukt. Trenden är ännu tydligare i privat sektor än i offentlig sektor.

– Det är viktigt att chef och medarbetare för dialog kring vad som fungerar bäst i det individuella fallet. Inkludera också dialog kring förutsättningar för att vabba och vobba som del av introduktionsutbildningen för nya medarbetare och i medarbetarsamtal. Tydlighet är viktigt så att alla vet vad som gäller, både kollegor med och utan barn, säger Charlotte Tarschys, chefsekonom på Akavia, i ett pressmeddelande.

Hälften av de svarande som har en medförälder uppger att de delar lika på vabbandet. Bland de som uppgav att de oftast eller alltid tar hand om sjuka barn är 29 procent kvinnor och 20 procent män.

Vobbande uppmärksammas inte sällan som ett arbetsmiljöproblem, att människor känner sig tvingade till att arbeta även när deras barn är i behov av omsorg i hemmet.

Enligt Nobelpristagaren Claudia Goldin innebär möjligheten till distansarbete och vobbande att det blir lättare för kvinnor att ta på sig mer ansvar för att göra karriär. Hennes forskning visar att löneskillnader mellan amerikanska kvinnliga och manliga akademiker i hög grad beror just på att kvinnor tar jobb som i högre grad är anpassade för att hantera behov i hemmet, exempelvis vård av sjukt barn, medan män i högre grad tar jobb som kräver mer tillgänglighet.

– Det är viktigt att föräldrarna diskuterar ansvar för vård av sjukt barn redan under graviditet, vid karriärplanering och byte av jobb. Den enes tillgänglighet påverkar den andres möjligheter, kommenterar Charlotte Tarschys.

Charlotte Tarschys har fem råd till arbetsgivare och medarbetare inför ”vobruari”:

• Ge fler möjlighet att vobba. Det kan innebära bättre möjlighet att göra karriär på lika villkor för kvinnor och män samt för småbarnsföräldrar och andra grupper.

• Vikten av flexibilitet. Det finns ingen ”one size fits all”. Möjligheten till att vabba och vobba bör utgå ifrån barnets, arbetstagarens, rollens och verksamhetens behov. Det är viktigt med god dialog mellan chefer och medarbetare kring vad som fungerar bäst i det individuella fallet.

• Tydlighet. Inkludera dialog kring förutsättningar för att vabba och vobba som del av anställningsintervju och introduktionsutbildningen för nya medarbetare. Följ upp under medarbetarsamtal och i arbetsgruppen, på så sätt vet både kollegor med barn och utan barn vad som gäller.

• Minska sårbarheten. Allt ansvar ska inte falla på en person. Organisera arbetet efter verkligenheten så att det är möjligt att vara frånvarande. Det kan handla om bättre planering, längre deadlines eller att ge andrahandsansvar i teamen.

• Den enes tillgänglighet – den andres otillgänglighet. Den ene förälderns behov av tillgänglighet på jobbet påverkar den andres möjligheter att ta jobb med mer ansvar. Diskutera ansvar för sjukt barn vid karriärplanering och byte av arbete. Man kan till exempel dela upp frånvaron varannan dag eller delar av dagarna så att båda har möjlighet att delta i de viktigaste mötena.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.