Mer kunskap krävs för att ta del av öppna data

Forskning Att öka öppenheten för offentlig information på nätet ger möjlighet till fler innovationer och fler lyckade projekt. Men då krävs det dels en större öppenhet än idag och dels mer kunskap och utbildning för att kunna ta del av informationen.

Sänk tröskeln för öppna data. Det föreslår Iryna Sushi som i sin doktorsavhandling i informatik vid Örebro universitet undersökt vilka möjligheter som finns och vilka hinder som kvarstår när det gäller så kallad öppen förvaltning.

– Det finns mycket att vinna med en öppnare offentlig verksamhet. Dels möjligheten att granska, delta och påverka men också att starta företag och utveckla innovationer som kan leda till fler lyckade projekt, säger hon.

Öppen förvaltning är ett förhållningssätt som innebär att medborgarna har rätt till insyn och delaktighet i den offentliga sektorn. En förutsättning för öppen förvaltning är tillgång till offentlig information över nätet, det vill säga öppna data. Flera länder har upprättat kataloger över öppna datakällor, bland annat Storbritannien, Norge och USA. I Sverige har E-delegationen fått i uppdrag att öka möjligheterna att ta del av offentlig information för både kommersiella och ideella ändamål, dock med utgångspunkt i PSI-lagen som inte utgår från öppna data.

– Det finns många exempel på lyckade privata projekt där många människor samarbetar. Wikipedia är ett sådant. Men när det gäller öppen förvaltning kommer initiativet uppifrån och lockar inte människor i lika stor utsträckning, säger Iryna Susha.

I sin avhandling har hon bland annat undersökt hur offentlig data i Sverige görs tillgänglig för att användas av företagare.

– För att fler ska använda öppna data för innovationer och företag, krävs det dels att tröskeln sänks och dels att människor får mer information.

Iryna Susha föreslår utbildning och informationsträffar för intresserad allmänhet.

– Även om data finns tillgängligt är det svårt att ta till sig informationen. Det krävs kunskap och många entreprenörer är ännu bara på experimentstadiet när det gäller öppna data, säger hon.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.