Mer makt år patienten med ny lag

Patienten ska få mer makt och inflytande över hälso- och sjukvården i och med en ny patientlagstiftning. Ett delbetänkande lämnades i somras.

Mer makt år patienten med ny lag
Stock.xchng

En mer jämlik vård, stärkta valmöjligheter för patienten och utvecklat informationsutbyte mellan patient och vårdgivare. Helt enkelt mer makt för patienten. Det är syftet med den den nya patientlagstiftningen som nu ligger under utredning.

Utredare Johan Assarsson berättar att det idag ser väldigt olika ut i olika delar av landet när det gäller väntetider, utbud som exempelvis fertilitetsbehandling, och patientnöjdhet. Det tyder på att vården idag inte är jämlik.

– Vi måste ha en överenskommelse, så här ser systemet i Sverige ut, konstaterar han.

Hans mål är att den nya lagen ska vara fullt begriplig och en del kommer att handla om patientsäkerhetsaspekten.

– Det är också viktigt med värderingar i mötet mellan patienten och alla som arbetar inom hälso- och sjukvården. Det är sällan samtal om exempelvis rättigheter sker. Det beror inte på illvilja utan stress och brist på medvetenhet, något som måste förbättras, säger Johan Assarsson.

Förslaget till den nya patientlagstiftningen ska dessutom innebära förbättrade möjligheter att söka vård i andra landsting och ge större patientinflytande över journaler samt ange tydligare krav på vårdupplysningstjänster.

Slutredovisning med förslag till en ny patientlag och följdändringar ska lämnas senast den 1 januari 2013.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.