Mer sport i arbetslivet!

Organisera arbetet mer som en match eller ett lopp med spänning och omedelbara resultat. Det ger motiverade och kreativa medarbetare, menar Su Mi Park Dahlgaard, forskare vid Linköpings universitet.

Su Mi Park Dahlgaard ser sport som en viktig förebild för arbetslivet ur motivationssynpunkt. Hon har bland annat gett ut en bok om motivation tillsammans med den japanska professorn Yoshio Kondo där de har identifierat en rad egenskaper hos sporten som är grunden till varför den engagerar.

Sport är en form av lek, som är en naturlig aktivitet för människan, menar Su Mi Park Dahlgaard. Leken, liksom sporten, är utformad utifrån den mänskliga naturen, och i den är människan motiverad och engagerad. Arbetssituationen är däremot oftast inte naturlig eller utformad utifrån mänskliga egenskaper, och därför framkallar den inte motivation och engagemang.

– Om man planerar arbetet som sport har man större chans att få mer motiverade medarbetare, konstaterar Su Mi Park Dahlgaard.

Spänning viktigt

Några grundläggande faktorer inom sporten är engagemanget och spänningen. Den mentala koncentration och det fysiska engagemanget i processen gör att utövaren inte tänker på något annat än det han eller hon just då håller på med.

– Det finns forskare som menar att ju mer energi vi investerar i en process, desto mer spännande och meningsfull blir den för utövaren, konstaterar Su Mi Park Dahlgaard.

Något som gör sporten spännande är att resultatet av ansträngningen visar sig direkt. Utövaren behöver inte vänta två eller tre dagar, eller till slutet av månaden för att få veta hur det gick. Su Mi Park Dahlgaard menar att bristen på omedelbara resultat i arbetslivet tar bort en stor del av spänningen. Den som till exempel tillverkar något borde genast få veta kvaliteten på produkten han eller hon har gjort.

En vanlig metod att underrätta om resultat är att bara meddela när något är fel. Inom sport får deltagarna ofta direkt feedback, framför allt i positiva kommentarer från människorna runt omkring.

– Undersökningar har visat att det ofta saknas feedback på arbetsplatser, och när den kommer är den framför allt negativ, säger Su Mi Park Dahlgaard. Man borde införa verksamhetskulturer där man bättre uppmärksammar goda resultat.

Bara pengar inte bra

Många företag belönar till exempel förbättringsförslag med en summa pengar. Det är Su Mi Park Dahlgaard skeptisk till. Hon pekar på flera forskningsresultat som visar att den inre motivationen hos den anställde dör om man bara har belöning i pengar. Även om pengar är en viktig motivationsfaktor, räcker det inte för att väcka den inre motivationen. Hon framhåller att ledningen på arbetsplatsen ska lägga ner möda på att hitta fler alternativa metoder att visa de anställda sin uppskattning. Det bästa är att kombinera materiella belöningar, som pengar, med psykologiska belöningar, som att ge beröm, mer ansvar eller större metodfrihet.

– Bara pengar skapar en yttre motivation, inte verklig lust att komma med förbättringar, säger Su Mi Park Dahlgaard. Ju mer man belönar på ett balanserat sätt, desto mer inre motivation skapas.

Inom sporten finns ett minimum av regler, som är till för att spelet ska flyta, och där finns ett enda mål – att vinna. Innanför reglerna är det fullständigt fritt för den enskilde att handla för att nå målet.

– Det finns stor frihet att välja den metod som passar en själv bäst. Den friheten främjar motivationen och ökar kreativiteten, säger Su Mi Park Dahlgaard. Det kan göra att man kommer på nya metoder som fungerar bättre än de gamla.

Mål saknas

På dagens arbetsplatser saknas ofta ett entydigt mål, som de anställda känner till och vet att de arbetar mot. De är uppmärksamma på vad de ska göra, men har ingen aning om varför.

– Inom sporten vet man sin roll och att det märks i helheten när man gör något bra. I arbetssituationen är rollen inte lika klar, säger Su Mi Park Dahlgaard. Man vet inte riktigt vad ens arbetsinsats har för betydelse.

Det främsta syftet med att öka motivationen och kreativiteten hos de anställda är att öka deras arbetsglädje, menar Su Mi Park Dahlgaard. Det behövs i en tid när levnadsstandarden ökar. Arbetet är inte längre något som man gör för att hålla sig vid liv, utan man ställer högre krav på det, på att uppleva arbetsglädje.

– Den unga generationen i dag, som inte har upplevt svält och svårigheter, för dem är arbetsglädjen och spänningen i arbetet viktigt, säger Su Mi Park Dahlgaard. Får de inte det på sin arbetsplats finns det risk att de lämnar den.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste