Mer tid för de äldre i Piteå

Förbättringsarbete Bättre struktur och mer tid för omsorgstagarna. Det är resultatet sedan en ny modell för planering av vården införts på äldreboenden i Piteå.

På flera äldreboenden i Piteå kommun har man implementerat och börjat arbeta efter en ny modell för att planera vården, Praktisk professionell planering i vård och omsorg, PPP.

Tidigare har det varit svårt att veta om rutinarbeten har varit utförda och av vem, och dessutom har arbetsbördan ibland blivit stor hos personal som tagit stort ansvar. Med den nya modellen har verksamheten fått en bättre struktur vilket gör det lättare för medarbetarna att planera dagen. Det har dessutom lett till ett bättre underlag för uppföljning av genomförandeplaner, mindre stress och tid för bättre individuellt bemötande.

– Genom att personalen redan i början av arbetsdagen vet vilka fasta sysslor som är deras ansvar får de större möjlighet att planera och frigöra tid för omsorgstagarna vid våra boenden, berättar Anna Forssell, boendechef på Roknäsgården i Piteå.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.