Metod att halvera sjukfrånvaron

Det finns metoder att förbättra hälsan på arbetet. Genom utbildning av chefer och hälsoinspiratörer fick personalen i Botkyrka kommun verktygen att klara av en tung arbetssituation och sjukfrånvaron halverades.

Galopperande sjukskrivningar och ett starkt rekryteringsbehov drev fram ”Proformiaprojektet” med hopp om att bra arbetsgivare och god arbetsmiljö skulle locka ny personal till kommunen. På bara tre år hade sjukfrånvaron fördubblats och värst drabbade var yrkesgrupperna inom vård och omsorg, skola, städverksamhet och administration. Med konsulthjälp från Proformia Hälsa AB genomfördes en vetenskaplig studie och personal inom dessa verksamheter fick utbildning och stöd.

– Samarbete mellan medarbetare och chefer är grundpelaren. Chefer bör utbildas i att kunna jobba med friskvård, vara en förebild och leva som man lär, säger Inger Laninge-Norberg, kommunens samordnare för projektet.

Sjukfrånvaron sjönk

Chefer inom exempelvis skola, socialförvaltningen och vårdhem fick hjälp med att sätta tydliga mål, utveckla sitt ledarskap och sin kommunikation. Bland personalen utbildades hälsoinspiratörer för att påverka sina arbetskamrater till en bättre livsstil genom att jobba med faktorer som fysisk aktivitet, kost och stress. Vid uppföljningen ett år efter projektets slut hade den regelbundna motionen ökat, likaså känslan av delaktighet och viljan till en förbättrad livsstil och framför allt hade sjukfrånvaron i en av försöksgrupperna sjunkit med 46 procent.

Förändring kräver tid

Vid sidan av projektet har en metod vid namn Friska Processer växt fram. En process med målet att jämna ut obalansen mellan kraven på individerna och tillgängliga resurser och som enligt Inger Laninge-Norberg kommer att ge resultat.

– Jag känner mig hoppfull att det går. Men det gäller att ha tålamod, det krävs tid för att ändra beteenden. Medvetenhet och kvalitetstänkande kostar inte mer än tid och utbildning, så resursmässigt är det egentligen inga problem. Om högsta ledningen vurmar för det så får det genomslagskraft.

Trots att många trender brutits finns det fler frågor att jobba med. Nästa steg är enligt Inger Laninge-Norberg att se över jämställdheten. Kvinnor är hårt drabbade. 79 procent av Botkyrka kommuns arbetskraft är kvinnor. De har en sjukskrivningsstatistik på tio procent, medan männen ligger på 5,8 procent.

– Det är en stor förskjutning. Nu bör vi titta på jämställdhetsfrågan och hitta ett sätt att stödja och skydda kvinnor mot framförallt stressjukdomar.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.