Metoder att hantera ledarskapets utmaningar

Många verksamheter som arbetat med processorientering hamnar i en organisation där man samtidigt behållit den hierarkiska strukturen. Att hantera båda perspektiven är komplext, men om man lyckas ger det också en konstruktiv dynamik. Det konstaterar Klara Palmberg vid Luleå tekniska universitet i sin avhandling. Detta är också en av de stora utmaningarna som ledare i dagens organisationer står inför. I sin forskning beskriver hon nya angreppssätt för ledare att hantera en ökande komplexitet, bland annat; enkla regler, attraktorer och att arbeta med goda idéer som söker sig till varandra, så kallade ”chunks”.

Läs mer om avhandlingen ”Beyond Process Management – Exploring Organizational Applications and Complex Adaptive Systems”:

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.