Miljardbransch gör rent hus

Städentreprenörer kan bevisa kvaliteten i deras verksamhet och köpare av städtjänster kan kontrollera om den uppnås, med hjälp av en gemensam nordisk städstandard.

Städbranschen är en mångmiljardindustri men det har hittills funnits svårigheter att definiera resultatet av städtjänsten inom den. Städningen kan omfatta olika saker och utföras på olika sätt. Inte förrän nyligen har någon allmänt vedertagen uppfattning om hur man ska bedöma kvaliteten på utförd städning funnits. Det finns ett naturligt gemensamt intresse hos kunder och leverantörer komma överens. Leverantören vill inte lägga ner mer arbete än vad kunden kräver, och kunden vill inte bli besviken för att den utförda städningen inte motsvarar förväntningarna. Kunderna är allt mer medvetna och vill veta vad de får för pengarna.

Storsäljande standard

Av den anledningen har standardiseringsorganisationerna i Sverige, Norge och Danmark med deltagande av bland annat städföretag, fackföreningar och arbetsmiljöinstitut utformat en gemensam nordisk standard. Den har funnits i snart två år och intresset växer både hos kunder och leverantörer på marknaden.

– Städstandarden är en av storsäljarna på SIS Förlag, säger Håkan Dybner, projektledare på SIS.

Han tror att standarden så småningom kommer att sprida sig ytterligare inom branschen. Han är också övertygad om att standarden kommer att höja statusen för städyrket. Städarna får ofta stå till svars för klagomål och synpunkter från kunderna. I bland är arbetsbelastningen stor. Dessutom är den som beställer jobbet hos en städentreprenör ibland inte den som vistas i lokalerna, och känner därmed inte till städningens resultat.

Lättare komma överens

Syftet med standarden är att kunder och leverantörer av städtjänster lättare ska komma överens om vad som ska utföras. Kunderna kan ställa krav när de beställer en tjänst, de kan utvärdera och bedöma resultatet. Städföretagen kan bevisa att de håller en bra kvalitet. Stickprovskontroller av städkvaliteten ska genomföras fyra gånger per år, så att städföretagen håller måttet. Kontrollerna kan genomföras av kunden, entreprenören eller ett oberoende företag, om så önskas.

– Standarden minskar risken för konflikter mellan kunder och leverantörer radikalt, säger Håkan Dybner.

Den gemensamma nordiska standarden ”Städkvalitet” tillämpas idag bland annat på stora industriföretag, i detaljhandeln, av landsting och kommuner, samt på fartyg och tåg. Håkan Dybner tror att användningen av standarden härnäst kommer att expandera ytterligare inom den offentliga sektorn.

Matris för specifika önskemål

Standarden är ett verktyg för att mäta resultatet, direkt efter utförd städning. Den säger inget om städmetoden eller hur ofta städningen ska ske. Anledningarna till det är att städföretagen använder olika metoder för rengöring. Det betyder inte att någon av dem är bättre än den andra. Städfrekvensen beror bland annat på återsmutsningen, som är särskilt stor på vintern. Kund och leverantör fyller i en matris som är indelad i fyra objektsgrupper; inventarier, väggar, golv och tak. De överens om en förväntad kvalitetsnivå för varje lokal som ska städas. Nivåerna betecknas från 0 till 5, beroende på mängden föroreningar som tillåts i varje objektsgrupp. Den numeriska graderingen gör tydligheten större för båda parter.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.