Miljonsatsning på AI inom socialtjänsten

AI Regeringen ger tre myndigheter i uppdrag att utbilda kommuner i hur de bäst använder AI inom socialtjänsten. Syftet är bland annat att förbättra informationsutbyte.

Miljonsatsning på AI inom socialtjänsten
Satsningen ska redovisas i januari 2024. Foto: Stockadobe

Det är Myndigheten för digital förvaltning (Digg), E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen som har fått i uppdrag att utveckla kommunernas kompetens inom AI för att socialtjänsten ska kunna använda det på ett lämpligt och lönsamt sätt. Satsningen kommer att kosta totalt tre miljoner kronor.

Regeringen meddelar att de åtgärder som görs för att öka användningen av AI inom socialtjänstens verksamhet ska ske med hänsyn till de bestämmelser som reglerar socialtjänsten.

För att säkerställa att det nya uppdraget inte krockar med befintliga bestämmelser genomförandet ska myndigheterna tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) föra dialog med ett urval av kommuner.

Redovisning av uppdraget ska ske till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 23 januari 2024.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.