Miljonsatsning ska stärka småföretags konkurrenskraft

Förbättringsarbete Hybridarbete har blivit ett vanligt krav bland dagens jobbsökare. Nu ska sex forskare från Högskolan i Gävle få fler små och medelstora företag att bli mer flexibla – för att öka attraktionskraften och innovationsförmågan. 

Miljonsatsning ska stärka småföretags konkurrenskraft
Forskningsteamet ska hjälpa till att ta fram rätt sorts hybridarbete. Foto: Stockadobe

– Vi kommer tillsammans med företagen reda ut vilka möjligheter och utmaningar det finns med att införa mer flexibla arbetsformer i företagen, och ta fram lösningar och modeller som kan fungera i verksamheten, säger Marina Heiden Professor på avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi på Högskolan i Gävle, som leder projektet som kostar cirka tio miljoner kronor. 

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsmagasinet premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om bättre verksamhetsutveckling.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på kvalitetsarbete i Sverige.
  • Kontinuerligt nya aktuella erbjudanden av mervärden.
Redan prenumerant?

Forskarna ska undersöka reda på vad flexibilitet, i form av till exempel arbetstid och fysisk arbetsplats, har för påverkan på hälsa, miljö och innovationsförmåga i organisationen – men också hur det påverkar resultat på individ- och organisationsnivå. Projektet har tilldelats 6,6 miljoner kronor av Europeiska regionala utvecklingsfonden och medfinansieras av Region Gävleborg med 3,3 miljoner kronor.

Det är vetenskapligt belagt att flexibilitet har en positiv inverkan i stora företag, men det finns färre studier gjorda i de mindre företagen. Forskningsteamet har redan etablerat att det behöver finnas en balans mellan individens behov och företagets behov, och att den inte alltid är lätt att hitta.

Fakta

Mer om projektet

Projektet, som pågår 2023 till 2026, heter Flexibel omställning för hållbar innovation i Gävleborg och är ett samverkansprojekt mellan Högskolan i Gävle, Sandbacka Science Park, innovationshubben Propell i Gävleborg och forskningsinstitutet Rise.

I projektet ingår två doktorander som tillhör forskarskolan Change – co-creating a sustainable working life.

Projektet har tilldelats 6,6 miljoner kronor av Europeiska regionala utvecklingsfonden och medfinansieras av Region Gävleborg med 3,3 miljoner kronor.

Ni vill erbjuda fler företag förutsättningar att erbjuda flexibilitet för de anställda, hur hoppas ni på att kunna göra det?

– Vi hoppas kunna göra det genom att erbjuda kunskap om vad man vet om flexibla arbetsformer i forskningen hittills, och att företagen får lyssna till andra företags eller organisationers erfarenheter. 

Varför tror du att den här omställningen har slagit så stort i Sverige och västvärlden?

– Jag tror att pandemin och de restriktioner som infördes under den har haft stor betydelse för den snabba utvecklingen och den ökade efterfrågan på flexibilitet i arbetet. Tillsammans med de tekniska förutsättningar som finns för flexibla arbetsformer framförallt i Sverige och västvärlden, så är det inte överraskande att omställningen har slagit fort här. 

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.