Millennials vill ha mindre snack och mer verkstad

Värdegrund Millennials och generation z har tappat förtroendet för företag och organisationer. Nu krävs att de går från ord till handling och sätter fokus på frågor som miljö, samhälle och mångfald för att inte tappa kunder och medarbetare, enligt en färsk rapport från Deloitte.

Millennials vill ha mindre snack och mer verkstad

The Deloitte Millennial Survey 2019 lyfter fram de tankar och åsikter som millennials och generation z har om samhälle, arbete och företag. Millennials är födda 1983 – 1994 och generation z 1995 – 2002.

Av rapporten framgår att många yngre är besvikna på den ekonomiska och politiska utvecklingen. Förtroendet för företagen sjunker och endast 55 procent av de tillfrågade anser att företagen har en positiv påverkan på samhället. Det är en minskning med 6 procentenheter sedan fjolårets studie.

Läs även: Millennials är oförberedda inför Industri 4.0.

Avslutar företagsrelation

Den främsta anledningen till det bristande förtroendet är att företagen uppfattas sätta sin egen agenda före samhälle, miljö och klimat. Det får i sin tur många i den yngre generationen att reagera. 38 procent har minskat eller avslutat en företagsrelation på grund av att företaget haft negativ samhällspåverkan. Å andra sidan har 42 procent inlett eller fördjupat en relation till ett företag tack vare tilltro till företagets samhällspåverkan.

Josefine Liljeqvist, ansvarig för Human Capital på Deloitte.

Josefine Liljeqvist, ansvarig för Human Capital på Deloitte, har märkt av förändringen på den svenska marknaden.

–Vi har fått indikationer under en längre period och nu börjar det bli tydligt. Nu räcker det inte att snacka längre – millennials och generation z kräver konkreta bevis för att företaget gynnar samhälle, miljö och mångfald, betonar hon.

Andra livsprioriteringar

Helt klart är att millennials och generation z har andra prioriteringar än tidigare generationer. Äventyr, resor och samhällsengagemang väger tyngre än att till exempel bilda familj.

– Företag måste anpassa sin agenda till de förändrade livsprioriteringarna för att förbli relevanta, understryker Josefine Liljeqvist. Millennials och generation z är värderingsdrivna och vill ge tillbaka till samhället. De lägger gärna sina pengar på företag vars åsikter går i linje med deras egna, men tvekar inte att avbryta en relation där meningsskiljaktigheter uppstår.

Företags hantering av persondata är också en fråga som oroar många yngre. 78 procent är oroliga och 25 procent har avslutat en relation till ett företag på grund av oförmågan att skydda data.

Arbetsgivare måste tänka om

Det här är frågor som arbetsgivare nu måste ta på allvar för att kunna rekrytera och behålla arbetskraft, framhålls i rapporten. Hela 49 procent av de yngre skulle kunna tänka sig att sluta på sin nuvarande arbetsplats inom två år om de kunde jämfört med 38 procent 2017. En majoritet av de tillfrågade uppger att en jämn fördelning av kön och etnicitet har stor betydelse vid valet av arbetsgivare.

Läs även: Flexibelt arbete lockar de bästa talangerna.

– Millennials och generation z har samhällsfrågor, mångfald och miljötänk i ryggmärgen och har satt dem som naturliga punkter på sin agenda. Det kan Ieda till att företag och organisationer måste omvärdera sitt sätt att mäta prestation på, konstaterar Josefine Liljeqvist.

Rapporten Deloittes Millennial Survey 2019 är baserad på 16 425 svar, varav 13 416 svar från millennials i 42 olika länder och 3 009 svar från generation z i 10 olika länder.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.