Mindre krångel med enhetligt patentsystem

Immaterialrätt 24 länder inom EU har kommit överens om ett enhetligt patentsystem. Systemet spar tid, pengar och minskar krånglet för den som vill ha ett patent som gäller i ett stort antal europeiska länder.

Mindre krångel med enhetligt patentsystem
Med ett enhetligt patentsystem minskar krånglet. Foto: Stock Adobe.

Redan 2009 kom EU-länderna överens om en lösning för att uppnå ett enhetligt patentsystem. Men först nu, 13 år senare, har alla inblandade parter gett klartecken till systemet som träder i kraft i höst.

Varför har det tagit så lång tid?

– Framförallt beror det på att frågor om överenskommelsens giltighet väckts i den tyska författningsdomstolen. Och där har det tagit tid att få svar. Men nu är det klart och finns inte längre några hinder, säger Peter Strömbäck, generaldirektör på Patent- och Registreringsverket.

Peter Strömbäck, generaldirektör, PRV. Foto: Yvonne Ekholm, Stilfoto.
Peter Strömbäck, generaldirektör, PRV.
Foto: Yvonne Ekholm, Stilfoto.

24 av 27 EU-länder står bakom förslaget. Varför är alla inte med?

– Det finns olika skäl som gjort att vissa EU-länder hittills valt att stå utanför. För till exempel Spanien har språkfrågan varit viktig. Spanska är inte ett av handläggningsspråken på EPO, European Patent Office. Storbritannien är heller inte med efter brexit.

Vad innebär det enhetliga patentsystemet rent konkret?

– Enkelt uttryckt ger det möjligheter att få en och samma ansökan hos EPO beviljad för samtliga deltagande medlemsländer, utan att behöva vända sig till varje nationell patentmyndighet.

Det blir alltså både billigare och enklare för bland andra svenska företag?

– Ja, det innebär helt klart mindre krångel. Det företag som vänder sig till EPO för ansökan om ett europeiskt patent slipper med ett enhetligt patentsystem att validera patentet i varje enskilt land med allt vad det innebär av avgifter och översättningar. Det innebär att lokala patentombud blir överflödiga. All hantering och betalning av avgifter sker till EPO.

– Och om det skulle bli en juridisk patentprocess, till exempel en begäran om ogiltighet eller patentintrång så behöver parterna bara vända sig till en domstol istället för en domstol i varje land.

Varför är det viktigt att söka patent?

– Ett patent är en immateriell rättighet som ger dig ensamrätt att utnyttja en teknisk lösning på ett visst problem. Därmed får du en bättre marknadsposition och slipper priskonkurrens på de marknader där du har patent. Du som äger ett patent har också rätt att sälja eller licensiera ut det.

– Ett patent kan också göra det lättare att väcka intresse för ditt företag när du söker investerare eller står i begrepp att sälja ditt företag. I samband med att ett patent publiceras offentliggörs också information om uppfinningen, vilket gör att ny kunskap blir tillgänglig och sprids.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste