Minska olycksrisken genom tydlig introduktion

Arbetsmiljö För att en nyanställd medarbetare ska kunna arbeta säkert är det viktigt med en bra introduktion. Nu har aktörer inom industrins arbetsmarknad tagit fram en guide för den som ska planera och genomföra en introduktion, tillsammans med den ideella arbetsmiljöföreningen Prevent.

Minska olycksrisken genom tydlig introduktion
Repetition är A och O.

Alla som börjar på ett nytt jobb, oavsett om personen är ny i arbetslivet eller byter tjänst, behöver en introduktion för att få kunskaper om riskerna på arbetsplatsen och hur man ska jobba säkert. En bra introduktion är grunden för en trygg arbetsmiljö fri från olyckor och ohälsa.

– Det är en ganska stor stressfaktor att vara ny på en arbetsplats. Du kan bli kognitivt överbelastad av alla nya intryck. Det kan också stressa att du inte är van vid arbetsmiljön och att det tar tid att bli en del av arbetsgemenskapen, säger Magnus Skagerfält på Sveriges Ingenjörer, i ett pressmeddelande.

Lättanpassade instruktioner

Guiden är ett stöd för arbetsgivare som ska planera och genomföra en introduktion, och består av flera punkter som är bra att tänka på före, under och efter introduktionen. Den lyfter även upp olika tänkbara arbetssituationer för in- och uthyrd personal.

– Det är en steg för steg-guide som tydliggör att arbetet med introduktionen börjar redan innan den anställda kommer på plats och fortsätter tills personen och övrig personal känner sig trygga och säkra. Den är också lätt att anpassa för olika verksamheter och yrkesroller, säger Magnus Persson på Teknikföretagen.

Avsätt tid för frågor

Guidens skapare belyser också att det under en introduktion är det lika viktigt att följa upp hur arbetet har fungerat som att ge tydliga instruktioner vid start. Att lära sig nya arbetsuppgifter och säkerhetsrutiner kan ta tid. Den som är ny ska inte behöva känna press att lära sig allt på en gång. Under introduktionen är det därför viktigt att avsätta tid för repetition och frågor, menar de olika aktörerna bakom guiden.

– Risken är att man trycker in för mycket information på en gång. Fokusera på det viktigaste först och portionera ut resten. En bra och genomtänkt introduktion är oerhört viktig på många sätt och det här kan vara ett sätt att inspirera till att se över sina introduktioner, säger Maria Morberg på Almega, i ett pressmeddelande.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.