Minskade tvångsåtgärder med 70 procent i Malmö

Sjukvård Det senaste året har barn- och ungdomspsykiatrin i Malmö arbetat för att minska antalet tvångsåtgärder. Man har lyckats så bra att målet på en 70-procentig minskning har uppnåtts. Nu har arbetet belönats av SKL för den bästa och tydligaste förbättringsstrukturen.

Minskade tvångsåtgärder med 70 procent i Malmö
Region Skåne

Projektet omfattar två avdelningar inom regional heldygnsvård i barn- och ungdomspsykiatrin i Malmö. Avdelningarna har arbetat med att hitta nya arbetsmetoder för att använda mindre tvångsåtgärder. Tillsammans med ett antal Bup-enheter i landet har avdelningarna ingått i det nationella projektet ”Bättre vård, mindre tvång” som drivs av Sveriges kommuner och landsting, SKL.

– Vi har gjort stora förändringar och små förändringar. Om det till exempel varit någon personal på avdelningen som tänkt att vi skulle kunna göra något åt hur vi serverar mat eller att låta toaletter vara olåsta. Då har man fått vara drivande i frågan och ge förslag, berättar Taiwo Draycott, sjuksköterska och kontaktperson.

Hund och sång

Ett exempel på förbättringsåtgärd har varit att patienterna träffar en vårdhund för att minska ångest, få en känsla av att ta hand om någon eller att interagera med hunden. En annan åtgärd har varit att ha en sångterapeut som bland annat arbetat med avslappningsövningar, andning, att få igång muskulaturen och att kommunicera genom musik som patienten tycker om.

Ytterligare en åtgärd är lågaffektivt bemötande, att inte trappa upp kriser utan att bemöta och validera patienten för att få ner affekten. På personalmöten har det funnits tid avsatt för att diskutera bemötandet.

– Vi har på olika sätt ansträngt oss för att involvera patienter och deras anhöriga och det finns goda möjligheter att ge förslag på vad vi kan förbättra, säger Anders Olin, enhetschef på barn- och ungdomspsykiatriavdelning Malmö.

Se filmen som tagits fram om vad avdelningen gjort. Filmen visas längst ner på sidan, under pressmeddelandet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.