Misslyckat projekt sätter fokus på användarnyttan

Vårdpersonalen måste få ett större inflytande över utvecklandet av it-stöd i vården. Det är det viktigaste lärdomen av en användarundersökning av it-systemet Cambio Cosmic, som enligt Vårdförbundet beskrivits som en arbetsmiljökatastrof. Förutom att användarna invoverats för lite i design, utveckling och införandet av systemet upplevs det som trögt, komplicerat, otillförlitligt och mer som ett hinder än ett bra hjälpmedel i arbetet.

– Vårdförbundet ser väl fungerande it-system som en av nycklarna för att uppnå en vårdmiljö där individen är i fokus och där vårdens resurser utnyttjas på bästa sätt. Men systemen måste utgå från de patientbehov som vårdpersonalen ska tillfredställa istället för att utvecklingen drivs främst med tekniska utgångspunkter, säger Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund. It i vården ska vara stödjande, inte störande, i kontakten med patienterna.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.