Mobil utveckling bidrar till effektivare medarbetare

Mobil teknik som smartphones och bärbara datorer bidrar till högre produktivitet i jobbet, men också mer övertid. Det visar en global undersökning från rekryteringsföretaget Kelly Services.

Nästan 80 procent av Sveriges arbetstagare anser att mobil utveckling gör dem mer effektiva i arbetet eftersom de har möjlighet att jobba på distans. Men den mobila tekniken bidrar också till att de är nåbara utöver de normala arbetstimmarna. 74 procent ser den ökade tillgängligheten mellan arbetgivare och arbetstagare som positiv, medan nästan varannan svensk är missnöjd med balansen mellan jobb och fritid. Var tredje arbetar fler timmar än tidigare som följd.

– Den tekniska utvecklingen har helt klart en stor inverkan på våra liv, gränserna mellan fritid och arbete blir mer flytande. Trots att den mobila arbetskulturen ofta medför större krav på tillgänglighet bland medarbetarna värdesätter man flexibiliteten att själv välja varifrån man vill jobba högre, kommenterar Margaretha Hjelm, Operations Manager på Kelly Services.

Arbete vs fritid

I stort sett alla arbetstagare anser att det är viktigt eller mycket viktigt med en bra balans mellan arbete och fritid. Men nästan hälften har svårt att få det att gå ihop och svenskar har sämre balans än det internationella genomsnittet. Tuffast är det för kvinnor där varannan kvinnlig arbetstagare är missnöjd med den nuvarande balansen. Balans mellan jobb och fritid skiljer sig också åt mellan branscher. Mest nöjd är man inom finanssektorn, myndighet och kommun samt bland ingenjörer, minst inom resebranschen och transportindustrin.

Totalt deltog 100 000 personer från 34 länder i undersökningen, cirka 900 av dem är svenskar.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.