Modell för effektivare förbättring av processer

Förbättringsarbete Två studenter vid Linköpings universitet har tagit fram en modell som hjälper företag att välja i vilken ordning processer ska förbättras för att skapa maximal lönsamhet.

Modell för effektivare förbättring av processer
Saab

Att företag har processer som kan effektiviseras råder det ingen tvekan om, men det är inte alltid självklart i vilken ände man ska börja. Elin Andersson och Johanna Boström vid Linköpings Universitet har utvecklat en modell som gör det enklare för företag att välja rätt ordning när de ska förbättra sina affärsprocesser.

– Det är inte säkert att man kan förbättra alla processer samtidigt och därför är det ju viktigt att veta var insatserna ska koncentreras för att få ut så stor effekt som möjligt, säger Elin Andersson.

I en fallstudie som gjordes på Saab analyserade de fyra olika processer med hjälp av processverktyget Novacura flow. De har sedan utvecklat en urvalsmodell som bygger på fem kriterier: processmognad, bidrag till strategi, upplevda problem, frekvens på processen och typ av process.

Resultaten av studien visar att de med hjälp av modellen kan utveckla mer logiska processer och därmed också undvika kvalitetsbristkostnader.

– Processerna blir oftast enklare, effektivare och får bättre uppföljning och mindre dubbelarbete. Användarna behöver inte springa runt lika mycket och processerna blir inte lika personberoende när de blir enklare att följa, konstaterar Johanna Boström och Elin Andersson.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.