Modell för styrning av mjuka frågor

Företagens mjuka frågor upptar allt större del av företagsledningarnas tid. Men det är svårt att forma en balanserad verksamhetsstyrning som tar rätt hänsyn till de mjuka frågorna. Därför har Svenskt Näringsliv tagit fram en ny modell för verksamhetsstyrning.

Mjuka frågor har alltid varit betydelsefulla för lönsamheten och därför alltid på något sätt ingått i företagens verksamhetsstyrning. Men i takt med att kunskaps- och informationssamhället ändrar företagens affärsförutsättningar upptar mjuka frågor som etik, moral, lojalitet, kompetens och trivsel allt större del av företagsledningarnas tid. Resultatet blir en förskjutning av ledningens intresse från de hårda eller materiella frågorna i anläggningar, maskiner och material till de mjuka frågorna som varken behöver ägas av företaget, gå att ta på eller mätas direkt.

Ny modell

Svenskt Näringslivs har tagit fram en ny modell som skall möta de mindre företagens behov av att fokusera de mjuka frågorna i verksamhetsstyrningen.

Modellen kallas Se om 2003 och illustrerar hur en balanserad verksamhetsstyrning kan etableras i företaget genom en parallell fokusering på ekonomi och affärsstyrning. Kundernas lojalitet och leverantörernas samarbete höjs till strategisk nivå. Detsamma gäller medarbetarnas kompetens, lojalitet, trivsel och vilja att engagera sig i företagets affärer.

Tillfört mjuka frågor

Grunden för modellen finns i analys- och planeringsmodellen Se om ditt företag, SODF. Till den har lagts inspiration från Demingfilosofin och Balanced Scorecard för att möta anpassningen till kunskapsekonomins och informationssamhällets krav på företagen. Svenskt Näringslivs modell skiljer sig från andra modeller genom att ekonomi- och affärsstyrningen skiljs åt och behandlas olika, men den mest markanta skillnaden är att kunskapsekonomins mjuka frågor har tillförts affärsstyrningen. Modellen ska ses som ett ramverk för verksamhetsstyrning i små- och medelstora företag.

Fakta

Fakta: Modellen i sju steg

1. Överväg och formulera en vision. Varför och vad vill vi?

2. Precisera och formulera affärsidén. Vad skall vi göra och hur?

3. Gör en total analys av verksamheten: Affärsverksamheten inklusive omvärldsanalys, ekonomisk analys och sammanfattande analys. Vad gör vi och vart är vi på väg just nu?

4. Formulera mål dels för affärsverksamheten, dels ekonomiska mål

5. Ta fram strategier och handlingsprogram

6. Utarbeta en affärsplan och en ekonomisk plan. Genomför och revidera

7. Följ upp planerna genom affärsrapporter och ekonomiska rapporter

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.