Modell: Så minskar du stress på jobbet

Modell Har din organisation svårt att hitta balans mellan krav, kontroll och stöd? Här är en modell som beskriver vad som påverkar känslan av stress, och vad man kan göra för att motverka känslan.

Modell: Så minskar du stress på jobbet
Foto: Adobe Stock

Robert A. Karasek och Tores Therorell är forskarna bakom den krav-kontroll-stödmodell som beskriver de yttre krav man har i förhållande till den kontroll över situationen man upplever och det stöd man kan få.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Krav, kontroll och stöd är omgivningsfaktorer som kan förbättras med enkla organisatoriska medel, som att exempelvis välja rätt arbete för rätt individ genom att ta hänsyn till individens tidigare utbildning, kunskap och erfarenhet.

Enligt krav-kontroll-stöd-modellen är den optimala arbetssituationen när höga krav ställs på de anställda, samtidigt som de upplever att de har kontroll över sitt arbete. Då blir anställda mer aktiva, använder sig av sina kunskaper och stimuleras till att utvecklas vidare. Höga arbetskrav med liten kontroll och brist på socialt stöd är däremot den vanligaste orsaken till stress i arbetslivet, menade Karasek och Theorell.

Fyra arbetssituationer

För att förklara sambandet mellan krav, kontroll och stöd presenterade forskarna fyra arbetssituationer:

  • Aktivt arbete – Den anställde har höga krav på sig samtidigt som personen har inflytande. Denna arbetssituation anses vara en av de mest gynnsamma. Anställda med aktivt arbete får användning för sina kunskaper och färdigheter och inspireras att utvecklas. Höga krav kombinterat med hög kontroll leder till effektivitet, arbetsglädje och positiv stress. Den anställde kan planera och påverka sitt arbete.
  • Spänt arbete – Den anställde upplever höga krav men saknar möjlighet till kontroll, vilket anses riskfyllt. Om kraven överskrider individens kontroll uppstår känslor av anspänning, vilket bland annat ökar risken för stress och psykosociala påfrestningar. Anställda med spänt arbete anses mindre kreativa och mindre anpassningsbara.
  • Passivt arbete – Anställda med låga arbetskrav och lågt inflytande tenderar att bli passiva enligt krav-kontroll-stöd-modellen. Låga arbetskrav resulterar i tristess och monotoni. Och om de anställda skulle vilja anstränga sig så saknar de möjlighet till detta på grund av avgränsat handlingsutrymme. Varken arbetstagare eller arbetsgivare beskrivs vinna på situationen.
  • Avspänt arbete – Den anställde upplever låga krav samtidigt som personen har stort inflytande över sin arbetssituation. Anställda med avspänt arbete kan fatta egna beslut, vilket betraktas som gynnsamt enligt Karasek och Theorell.

För att inte bli stressad rekommenderas ett antal saker:

  1. Bli autonom i arbetet. Det kan handla om att få tydligare mandat så att man slipper gå till en överordnad för dirigering. Försök att etablera ett coachande förhållningssätt till de överordnade, och därmed öka möjligheten till kontroll bland medarbetare.
  2. Hitta stöd bland kollegor – När man hittar stöd hos sina medarbetare och upplever att man kan ventilera känslor blir det en form av emotionell avlastning, vilket kan minska stress.
  3. Hitta stöd hos den överordnade – Bra och hjälpsamma interaktioner med chefer kan underlätta, särskilt också för att de har större möjlighet att påverka arbetsmiljön.
  4. Öka psykologisk trygghet och fysisk hälsa.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.