nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Chalmersforskaren Anne Elerud-Tryde
Chalmersforskaren Anne Elerud-Tryde har studerat den stigande trenden med innovation jams. FOTO: Ulrika Ernström

Modern innovationsmetod behöver ha ledningens stöd

Ett innovation jam, att företag via en IT-plattform under begränsad tid samlar in förslag och idéer kring en särskild utmaning, har växt i popularitet. Nu har Chalmersforskaren Anne Elerud-Tryde studerat möjligheter och fallgropar för att det ska leda till faktisk innovation.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

– Att skapa idéerna är inget problem, det svåra är att genomföra dem, säger Anne Elerud-Tryde, teknologie doktor på Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation.

Kräver beskyddare

Hon har studerat innovation jams närmare i Volvo Group, Volvo Cars och SKF och visar bland annat att det behövs ett engagemang och ett åtagande – annars faller idéerna snabbt.

– Det behövs någon med befogenhet som kan skydda och bädda för den här sortens arbete, så att det ges tid och utrymme för idéerna att växa.

På Volvo Cars utformades till exempel ett nytt beslutsforum, där chefer med rätt kompetens att bedöma idéerna bjöds in. Företaget byggde också upp ett nätverk inom hela bolaget, med människor som har kunskap och intresse för innovationsarbete.

För mycket anpassning

En risk med innovation jams kan kallas ”feedback-loop”, när företag anpassar sina jams efter vad som tycks fungera och inte, efter redan kända problemformuleringar och företagets existerande kunskapsbas och strategi.

– Om du gör för mycket anpassningar efter hur organisationen fungerar idag finns risken att du bara gör samma sak som tidigare, och inte fångar det som är nytt. Då kan du tappa det som kanske skulle kunna bli en ny kanal eller ett nytt erbjudande, säger hon.

Skapar samhörighet

Konceptet innovation jams utvecklades ursprungligen av IBM år 2001, men har numera spridit sig till många andra företag.

Fördelen med ett innovation jam är att anställda över hela organisationen kan bidra med tankar och idéer. Det gör att det skapas samhörighet, samtidigt som nya, kreativa infallsvinklar och tankegångar kan komma fram.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Mobiloperatörerna med nöjdast kunder

Både privat- och företagskunder blir allt mer nöjda med sina mobiloperatörer. Men det räcker inte längre med bra tekniska tjänster, utan handlar nu om helt andra saker för att kunderna ska bli belåtna, visar en färsk studie från Svenskt Kvalitetsindex, SKI, som rankat operatörerna med nöjdast kunder.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.