Mötet bästa kunskapsspridaren

Multinationella företag sätter stor tilltro till IT när det handlar om att sprida kompetens och kunskap inom bolagen. Men för en effektiv kunskapsöverföring bör företagen istället satsa på personliga möten visar en avhandling från Uppsala universitet.

Maria Andersson har i sin doktorsavhandling i företagsekonomi studerat vad som driver utveckling och sprider kunskap i multinationella företag. Den samlade kompetensen hos ett multinationellt företag är ett viktigt konkurrensmedel för bolaget, men studien visar också att det hos många dotterbolag finns outnyttjad kunskap som inte kommer övriga koncernen till del. Maria Andersson menar att det beror på att företagen sätter alltför stor tilltro till att IT ska sprida kunskap inom företaget.

Satsa på möten

Hon menar att de multinationella företagen istället bör ge människor inom koncernen möjlighet att träffas och arbeta tillsammans och på så sätt sprida den kunskap som finns. För att främja samarbete över nationella gränser och mellan dotterbolag bör företagen arbeta mer i organisationsformer som transnationella team och Centres och Excellence. Ett Centres och Excellence definierar hon som ett dotterbolag med spjutspetskompetens inom ett visst område som får till uppgift att sprida sin kunskap inom resten av koncernen. Transnationella team är en grupp sammansatt av medlemmar med specialkompetens från dotterbolag i olika länder.

IT hindrar

Att satsa på IT för kunskapsspridning är en trend som pågått en tid, men att i för hög grad förlita sig på informationsteknologi istället för på personliga möten inverkar negativt på utvecklingen och på spridning av kunskap, menar Maria Andersson. Hennes forskningsarbete är en del av ett internationellt forskningsprojekt och hennes studie bygger på två fallstudier och en enkätundersökning, där sammanlagt 2107 multinationella företag i sju olika länder svarat på frågor som kunskapsspridningen inom koncernen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.