Mottagningen som får toppbetyg av patienterna

Kundnytta En kultur som bygger på tillit, omsorg om patienterna och en gemensam målbild leder också till nöjda patienter. Det är medarbetarna på osteoporosmottagningen på Norrtälje sjukhus övertygade om. Och patienterna verkar hålla med.

Mottagningen som får toppbetyg av patienterna
Ann-Ida Eliasson, Tina Pettersson, Ann-Louise Leiby och Anna Ericson arbetar på Osteoporosmottagningen på Norrtälje sjukhus.

Till osteoporosmottagningen i Norrtälje kommer personer för både utredning och behandling av benskörhet. Mottagningen arbetar systematiskt med att att hitta patienter som har benskörhet. De tar exempelvis aktivt kontakt med alla 50-plussare som drabbats av en fraktur och erbjuder dem en benskörhetsutredning.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Ann-Ida Eliasson.
Ann-Ida Eliasson.

– Den typiska patienten är en kvinna i 70-årsåldern som kommer till oss efter att ha brutit handleden, berättar Ann-Ida Eliasson, läkare på mottagningen.

Toppbetyg för bemötande

I den nationella patientenkäten, NPE, som presenterades i höstas utmärkte sig mottagningen med höga betyg från patienterna inom alla områden. Allra högst betyg, 97 av 100, får mottagningen inom områdena bemötande och tillgänglighet.

– Vi blev förstås jätteglada, men lite överraskande också. Vi visste faktiskt inte ens att det gjordes någon mätning hos oss, berättar Ann-Ida Eliasson.

På frågan hur de jobbar med att ha nöjda patienter måste Ann-Ida Eliasson fundera lite.

– Egentligen jobbar vi inte medvetet med den frågan. Däremot har vi ett stort fokus på att göra ett bra jobb, att patienterna ska få en bra behandling och känna sig väl mottagna hos oss, förklarar hon.

Öppen och lärande inställning

Mottagningen präglas enligt Ann-Ida Eliasson av en god stämning, med glada och kunniga medarbetare som jobbar bra tillsammans. Detta är något som de själva tror betyder mycket även för patienterna.

– Om jag får gissa varför patienterna ger oss så höga betyg så tror jag att det beror på att vi är kompetenta och trygga i det vi gör och att vi har en vänlig stämning. Vi bemöter varandra med respekt, bryr oss om varandra och har även roligt tillsammans, säger hon.

På Norrtälje sjukhus finns den välrenommerade osteoporosmottagningen.

Dessutom har de ett väl fungerande samarbete, med ett gemensamt mål – att göra det bästa möjliga för patienten. Det innebär att de har en kultur där de hjälps åt och har en öppen och lärande inställning till sitt arbete.

– Det finns ingen konkurrens oss emellan. Visst händer det att det ibland blir missförstånd och fel, men då tar vi tag i det direkt och ser till att förstå problemet och hitta en lösning.

Kallar till återbesök

En viktig del i utredningen av benskörhet är den bentäthetsmätning som görs med en speciell röntgenteknik, kallad DXA. Förra året utförde mottagningen nära 700 DXA-undersökningar och över 600 läkarbesök. Patienter med benskörhet får även behandling på mottagningen.

Ann-Ida Eliasson i samtal med patienten Evelyn Salmén Storgård.
Ann-Ida Eliasson i samtal med patienten Evelyn Salmén Storgård.

Efter två år kallas de automatiskt till ett återbesök och en ny bentäthetsmätning.

– Vi ser till att kalla patienterna till de regelbundna återbesöken, de behöver inte själva kontakta oss. Det är något som jag vet att många patienter uppskattar och tycker är väldigt bra, berättar Ann-Ida Eliasson.

Ann-Ida Eliasson berättar att de ständigt jobbar med att vässa processen för att kunna erbjuda patienter en snabb och bra hjälp. Osteoporosmottagningen har också fått en del uppmärksamhet för sitt arbete med att systematiskt hitta patienter som har benskörhet bland dem som har drabbats av frakturer. Två gånger har de belönats med silverstjärnan på den internationella “Capture the fracture”-kartan och för två år sedan knep de andraplatsen i Region Stockholms förbättringspris Gyllene Äpplet.

Vässar kompetensen

Dessutom jobbar de ständigt med att utbilda och höja kompetensen inom sitt område. I höst ska de exempelvis göra ett studiebesök på en osteoporosmottagning i Sundsvall för att lära sig mer om ett nytt läkemedel som de använder där.

Den stora utmaningen är förstås att hålla i arbetet, att fortsätta utvecklas och hålla kvar den starka kulturen. Just nu deltar mottagningen i ett projekt där deras vårdförlopp analyseras och jämförs med andra mottagningar.

– Det blir intressant att se hur vi ligger till, hur tiderna ser ut och om det finns områden vi kan förbättra, säger Ann-Ida Eliasson.

FAKTA

Osteoporosmottagningen i siffror

Så värderar patienterna mottagningen på en skala 1-100 (totalt i hela Sverige inom parentes):

  • Helhetsintryck: 92,5 (90)
  • Emotionellt stöd: 96,3 (88,2)
  • Delaktighet och involvering: 93,7 (82,6)
  • Respekt och bemötande: 96,6 (84,3)
  • Kontinuitet och koordinering: 91,3 (83,3)
  • Information och kunskap: 90,8 (80)
  • Tillgänglighet: 97 (86,7)

NPE, Nationell patientenkät är ett gemensamt nationellt frågeformulär för att följa upp den patientupplevda kvaliteten i stora delar av den offentliga och privata hälso- och sjukvården. Modellen utgår från den forskning som finns på området och mäter patientens upplevelse utifrån sju olika dimensioner där patienten får svara på en rad olika frågor inom varje dimension.

Mätningen koordineras av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, på uppdrag av alla Sveriges regioner.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.