Myndigheten för skolutveckling upphör

Regeringen har tillsatt en utredning med uppdrag att se över myndighetsstrukturen inom skolområdet. Tanken är att det ska resultera i färre myndigheter med en tydligare organisation. Bland annat föreslås att Myndigheten för skolutveckling upphör som självständig myndighet och verksamheten flyttas till andra myndigheter. Däremot kommer inget av myndighetens uppdrag att upphöra på grund av myndighetsöversynen och skolorna kan även i fortsättningen räkna med nationellt stöd i sitt utvecklingsarbete, uppger Myndigheten för skolutveckling i ett pressmeddelande.

– För skolledare och lärare tror jag att det är av underordnad betydelse vad de olika myndigheterna heter. Det viktigaste är att organisationen är lätt att förstå, att rollerna är tydliga och att verksamheten är effektiv. Därför är en minskning av antalet myndigheter också positivt, kommenterar generaldirektör Pia Enochsson.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.