nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Kustbevakningen har högst anseende i Kantar Sifos mätning.

Myndigheterna med högst och lägst anseende

Kustbevakningen toppar listan

Svenska myndigheter har överlag ett gott anseende hos allmänheten. Men variationerna är också stora, visar Kantar Sifos senaste mätning av anseendet för svenska myndigheter.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Kantar Sifos Anseendeindex för myndigheter 2018 är den sjunde undersökningen i ordningen och omfattar 39 av Sveriges 448 myndigheter. I likhet med tidigare visar årets undersökning att allmänheten generellt har en hög tillit till hur samhället är organiserat. Åtta av tio litar på myndigheterna i det långa loppet.

– Det är en god grund, viktig att värna och vårda, för att undvika korruption och misstro som kastar grus i det samhälleliga maskineriet, säger Toivo Sjörén, opinionschef på Kantar Sifo.

Men variationerna i anseende är också stora – från Kustbevakningen i topp med 61 punkter till Migrationsverket i botten med -25 punkter. I bottenskiktet ligger även Försäkringskassan, som tappat 14 punkter och landar på -20.

–Det är ett tydligt exempel på en myndighet där politisk debatt och skärpta regler, med efterföljande mediekritik, får negativ effekt på anseendet, konstaterar Toivo Sjörén.

En myndighet som lyckats återupprätta sitt anseende efter fjolårets kris är dock Riksrevisionen som ökat från med 19 punkter – från 23 till 42.

– En myndighet med från början högt anseende har bättre möjligheter att reparera skadan än den som redan ligger lågt i anseende, säger Toivo Sjörén.

Ett gott anseende handlar heller inte bara om allmänhetens tilltro till eller intryck av en viss myndighet – det är också en viktig värdemätare på den kvalitet och framgång som svenskarna tillskriver olika myndigheter.

– Dessutom ger ett gott anseende fördelar i kontakter med de viktigaste intressenterna, som politiker, medarbetare, journalister och samarbetspartners. Det är helt enkelt lättare att bli lyssnad till, säger Toivo Sjörén.

Myndigheterna med högst anseende.

Kustbevakningen 61

SMHI 54

Konsumentverket 53

Myndigheterna med lägst anseende.

Migrationsverket -25

Arbetsförmedlingen -25

Försäkringskassan -20

Ta del av undersökningen här.

 

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.