Näringslivets chefer är snabbare beslutsfattare

Ledarskap Hellre vänta med ett beslut än att riskera att beslutet blir fel. Den inställningen har chefer inom offentliga sektorn, medan chefer inom näringslivet hellre fattar snabbare beslut. Det visar enligt en ny forskningsstudie av Jobmatch Sweden i samarbete med Göteborgs universitet.

Chefer inom den offentliga sektorn blir allt mer stresståliga ju högre upp i hierarkin de kommer, medan höga chefer i näringslivet tål stress mindre än sina kollegor på lägre nivåer. Det visar en ny forskningsstudie som beskriver flera markanta skillnader mellan chefer i offentlig sektor och chefer i näringslivet. Studien utgår från ett personlighetstest med 9 000 svarande chefer.

– De som tolererar stress reagerar ofta långsammare, men inom näringslivet krävs ofta att du reagerar snabbt. Att vara lite stresskänslig kan också fungera som ett verktyg för att hitta rätt i karriären – mår du dåligt i en roll söker du dig vidare – vilket överensstämmer väl med den privata sektorn, säger Trevor Archer, professor på Göteborgs universitet och en av forskarna som ledde arbetet med studien.

Ett annat område där forskarna funnit en tydlig skillnad är beslutsfattande. I den offentliga sektorn har höga chefer betydligt svårare att fatta beslut än sina kollegor på lägre nivåer. Inom näringslivet finns ingen liknande skillnad, och näringslivets chefer på samtliga nivåer ligger betydligt högre än sina motsvarigheter i den offentliga sektorn.

– Det kan förklaras med att det viktigaste i offentlig sektor är att inte göra fel snarare än att fatta beslut, medan du i näringslivets alla nivåer måste fatta beslut hela tiden.

Frågan om det är en viss personlighetstyp som söker sig till särskilda chefspositioner, eller om det är särskilda chefspositioner som skapar en viss typ av personlighet, kan besvaras delvis med hjälp av den svenska synen på personalen som tillgång, enligt Trevor Archer.

– Sverige har länge utgått från tanken om att personalen spelar stor roll för företagets framgång, det leder i sin tur till att folk söker sig till företag som passar deras personlighet, säger han.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.