Nätverk för kvalitetsexperter lyfter Life Science i Umeå

Verksamhetsutveckling Hur motiverar man medarbetare att prioritera kvalitet? Hur tolkar man olika regelverk? Och hur dokumenterar man arbetet på bästa sätt? Kvalitetsexperter i Umeås Life Science-sektor har nu startat ett nätverk där de kan bolla frågor och dela erfarenheter med andra branschkollegor.

Nätverk för kvalitetsexperter lyfter Life Science i Umeå
Nätverket möts fyra gånger per år och samlar kvaltetsexperter från ett 15-tal företag i Life Science-Umeå. Foto: UBI

Kvalitetsrollen är avgörande för att säkerställa produktkvalitet och överensstämmelse med regelverk. Men den är ofta ensam. 

Det är bakgrunden till att kvalitetsexperter inom Life Science-sektorn i Umeå nu startat ett gemensamt Quality Assurance-nätverk. 

Dela gemensamma utmaningar

Nätverket samlar representanter från ett 15-tal företag. Fokus är att dela erfarenheter och strategier för att hantera de alltmer komplexa kvalitetskraven i branschen. 

Här kan medlemmarna diskutera gemensamma utmaningar, utbyta erfarenheter och dela kunskap. Särskilt värdefullt är det för mindre företag med begränsade resurser inom QA. 

– Som QA-ansvarig är du ofta sist i kedjan och dina frågor kan fördröja processen ytterligare. Det kan kännas ensamt, men rollen ger också en unik insyn i företagets alla delar, från upphandlingar till produktionsprocesser, förklarar Maria Åhman, QA-Manager på Diamyd Medical och styrelsemedlem i den nationella QA-sammanslutningen, SARQA.

Lär av varandra

Frågor som diskuteras i nätverket rör allt från hur man bäst engagerar medarbetare och motiverar dem att prioritera kvalitet till kvalitetssystem och arbete kring dokumentation, rutiner och avvikelser.

– Vi lär av varandra och även om man bollar frågor med sina kollegor är det bra att det finns ett nätverk som komplement att bolla med. Vi kan också maila och ringa varandra och diskutera saker, säger Emelie Nordlinder som jobbar som kvalitetsansvarig på Arevo.

Mångfald av perspektiv

Medlemmarna kommer från olika delar av Life Science-sektorn, inklusive de som arbetar med ISO-standarder och GMP (Good Manufacturing Practice). 

Mångfalden av perspektiv och erfarenheter är särskilt viktigt i en bransch där kvalitetskraven ständigt utvecklas och vissa regelverk och standarder också närmar sig varandra alltmer, poängterar Maria Åhman.

– Det är viktigt att kunna bolla frågeställningar med varandra i nätverket, särskilt när regelverken inte alltid är helt tydliga och precisa. Kvalitetsarbetet handlar om att hitta en balans, att uppfylla kraven på ett rimligt sätt samtidigt som man säkerställer reproducerbar levererans av säkra produkter.

Förutsättningar för fortsatt tillväxt

Umeå Biotech Incubator, UBI, koordinerar nätverket. Peter Jacobsson, verksamhetskoordinator på UBI konstaterar att nätverket är ett viktigt steg för att stärka Umeå som en Live Science-nod. 

Genom att dra nytta av varandras styrkor skapar de tillsammans förutsättningar för Life science-industrin att växa ytterligare.

– Kvalitetsarbete säkerställer att produkter och tjänster är säkra och effektiva. Det är en undanskymd roll men det är essentiellt för framgångsrika företag i vår sektor. QA-nätverket är både kunskapshöjande för deltagarna och bidrar till att lyfta betydelsen av QA-rollen, säger Peter Jacobsson.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.