Nätverk kartläggs med inspiration från Google

Sociala nätverk har ett stort inflytande på både de anställdas hälsa och företagets effektivitet. Det visar en avhandling från KTH där forskaren Jens Hemphälä använt samma metodik för att kartlägga nätverk på arbetsplatsen som sökmotorn Google.

Lite grovt kan man säga att en hemsida rankas som viktigare på Google desto fler andra hemsidor som länkar till just denna sida. På liknande sätt är den mest informerade personalen på en arbetsplats den som kommunicerar med flest andra. Dessa personer blir som ”spindeln i nätet”. Detta bygger på tanken att all information inte är lika viktig och att personal kan vara mer eller mindre informerad beroende på deras plats i nätverket.

Jens Hemphälä visar i sin forskning att personalens sociala nätverk har en positiv inverkan på både effektivitet och hälsa. I jämförelse så är nätverken dessutom viktigare än att få feedback från sin chef.

Men det finns också nackdelar med sociala nätverk, enligt avhandlingen. De som inte har stark koppling till andra kan uppleva isolering, medan de som har stora nätverk i stället kan uppleva ett överskott av information eller grupptryck. De kan också känna att de kommer i kläm mellan olika grupper i verksamheten.

För chefer är det viktigt att kartlägga dessa nätverk och ta reda på vilka personer som länkar mest till andra eftersom de är nycklar till hur informationen flödar.

– För att chefer och ansvariga ska förstå hur en hel organisation fungerar är det centralt med nätverksteori, säger Jens Hemphälä. Samma teknik som får sökmotorn Google att fungera kan därför också användas till nytta för både företag och anställda.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.