Nätverk stärker företagen

En ny avhandling vid Lunds Universitet uppmärksammar sambandet mellan de anställdas sociala nätverk och företagets tillväxt. Peter Parker har studerat ett sjuttiotal mindre och medelstora företag. Han konstaterar att personliga nätverk är avgörande för att kunna utveckla företagets verksamhet. De nätverk Peter Parker har studerat är relationer som binder samman personer både inom och mellan olika företag. Nätverken skapar personliga kontakter som bidrar med kunskap nödvändig för att utveckla företagen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.