Navigera rätt för att öka produktiviteten i det ”nya normala” arbetslivet

Arbetsmiljö Har ni tänkt bygga om kontoret efter pandemin? Tänk en gång till i så fall. Vi är mer känsliga för störande ljud nu än tidigare, visar en av flera nya rapporter om vad vi behöver när vi går tillbaka till arbetsplatserna.

Navigera rätt för att öka produktiviteten i det ”nya normala” arbetslivet
Lyssna på medarbetarnas behov när ni återvänder till kontoret. Foto: Adobe Stock

Restriktionerna hann knappt lätta innan rapporterna om hur vi på bästa sätt ska jobba i den nya hybrida arbetsvardagen publicerats. Svensk Jobbhälsorapport är en av dem, framtagen av Avonova som sysslar med företagshälsovård.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

3 000 personer har svarat på deras undersökning, varav 2 500 anställda och 500 chefer boende i Sverige och Norge.

Få chefer vill förändra ledarstilen

Trots att förändringarna varit så stora är det mer än varannan chef som svarar att de inte förväntar sig att behöva förändra ledarstil/-beteende efter pandemin för att anses vara en bra chef; 12 procent vet inte medan 35 procent svarar ja. Resultatet förvånar organisationspsykologen Andreas Kolstø på Avonova. Alla borde svarat ja på frågan menar han.

– Förändring är en del av vardagen. Därför bör man alltid bedöma sin egen ledarstil och kontinuerligt arbeta med att förbättra den, särskilt när förhållandena är så drastiskt förändrade som nu. Tre av tre borde egentligen ha svarat ja, om man tar hänsyn till den period vi har gått igenom, säger han.

Teamkänslan får hög prio

Trots att bara en av tre svarade ja på kravet att förändra ledarstil, är det ändå drygt hälften (55 procent) som svarat att en relevant förändring är att i högre grad stärka teamkänslan och samarbetet. 42 procent svarar att de vill bli bättre på att skapa tydliga ramar och strukturer. Och så vidare. Bara två procent ser inga behov av förändringar alls.

För de grupper som har möjlighet att jobba hemifrån har frågan om fördelning hemmet/arbetsplatsen blivit ett ämne för diskussion. Ska medarbetarna få välja helt själva eller är det bättre med fasta regler om hur många dagar i veckan man får jobba hemifrån? Kolstø menar att man börjar i fel ände om man börjar med att bestämma antal dagar i veckan. Som ledare bör du i stället börja med att fråga dig själv vad man ska uppnå, menar han.

– Involvera, prata om och skapa först en gemensam förståelse för riktning och mål. Sedan kan man prata om hur målen bäst kan uppnås och skapa förutsättningar för det, säger han.

Gemenskapen kvarstår

Det som många oroas för när vi jobbar mer hemifrån är förstås teamkänslan. 72 procent av de svarande säger att relationen med kollegorna är det allra viktigaste med att vara på arbetsplatsen fysiskt. Samarbetet med kollegorna kommer tätt därefter medan bara 45 procent svarar att närvaron på arbetsplatsen är en förutsättning för att kunna utöva yrket.

Man skulle kunna tro att känslan av gemenskap körts i botten när så många jobbat hemifrån, men så är det inte. 43 procent tycker att gemenskapen är stabil/ingen förändring medan tolv procent tvärtom tycker att gemenskapen stärkts. 36 procent upplever att den försvagats, medan åtta procent anger mycket försvagad gemenskap.

Yngre har det tuffare

Undersökningen visar också på åldersskillnader när det kommer till hur vi uppfattat att jobba hemifrån under pandemin. Fler yngre än äldre har känt psykiskt obehag. Det här kan ha flera orsaker. Otrygga anställningar är en, medan mindre arbetslivserfarenhet är en annan som lyfts fram i rapporten. Här behöver man helt enkelt bli bättre på att stötta yngre medarbetare.

En sak som det spekulerats mycket i vad gäller själva arbetsmiljön är att vi efter pandemin kommer att se kontoret som en mötesplats i allt högre grad. Mötas på jobbet, jobba fokuserat hemma. Vi hör också om kontor som byggts om till aktivitetsbaserade kontor. Men är det rätt väg att gå, kan man undra. I den undersökning som Netigate och Newsec just presenterat svarar 55 procent av medarbetarna över 50 år att de vill ha eget arbetsrum på jobbet. Bland dem under 30 vill drygt var tredje (36 procent) ha eget rum. De yngre vill i högre grad dela rum med några kollegor. 31 procent totalt svarar att de ser ett minskat behov av öppna kontorslandskap.

Tyst arbetsmiljö viktigare nu

Hur hänger det här ihop, kan undra. Kanske är det att vi medan vi jobbat hemma upptäckt hur skönt det kan vara att få jobba koncentrerat i tystnad. Var fjärde i den här undersökningen svarar att de upplever ljud som mer störande nu än tidigare. Behovet av tysta ytor ökar också när digitala möten blir allt vanligare.

I Netigate och Newsecs undersökning ingår svar från 2 145 slumpmässigt utvalda individer som jobbar heltid eller deltid. Undersökningen är riksrepresentativ vad gäller ålder, kön, region, inkomstnivå och så vidare.

I båda undersökningarna konstateras att möjligheten till hybridarbete upplevs som så självklart numera att den arbetsgivare som inte är öppen för det kan få svårt att både behålla och rekrytera personal.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.